« Powrót do listy

Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaOchrona przyrodyPharePolskaZielony biznes

koszt projektu

122 110,89 PLN

cel

Celem projektu było powstanie miejsca, w którym beneficjenci mogliby się zapoznać z mechanizmami czyszczenia ścieków, z możliwościami wykorzystania energii odnawialnej, ze sposobami atrakcyjnego przekazywania wiedzy, porównywania różnych technologii ich skuteczności i ekonomiki
Kolejnym celami było zgromadzenie urządzeń i narzędzi umożliwiających skuteczne przekazywanie wiedzy i kształtowania proekologicznego światopoglądu oraz wyprodukowanie pomocy edukacyjnych, umożliwiających upowszechnienie działań Centrum na obszarze całej Polski i Słowacji

realizator

Żywiecka Fundacja Rozwoju

odbiorcy

Uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, studenci i badacze

rezultaty

Ogólne rezultaty i efekty działań Centrum przedstawia poniższa lista:

 • Zorganizowanie polsko-słowackiej konferencji nt edukacji ekologicznej,
 • Nawiązanie współpracy z ośrodkiem edukacyjnym w Niżnym Repase na Słowacji.
 • Wyprodukowanie dwóch filmów instruktażowo-edukacyjnych: „Jak samemu zrobić przydomową oczyszczalnię ścieków za 2000 zł”, „sięgnijmy po słońce”, o tym, jak samemu wykonać kolektor słoneczny” a także film edukacyjny „potok Krzyżówki” wykonany dla kształtowania zmian postaw mieszkańców wsi „Krzyżówki”.
 • Filmy wydano i rozkolportowano po całej Polsce, w nakładzie 2500 egzemplarzy. Są dostępne w filmotece Fundacji Wspomagania Wsi.
 • Ok. 400 osób zwiedziło Centrum,
 • Porównywanie sprawności pięciu różnych kolektorów słonecznych działających w Centrum,
 • Prowadzenie konsultacji alergologicznych dla mieszkańców (którzy palą w piecach śmieciami i nie dostrzegają związku miedzy tym a alergiczną astmą, na którą chorują).
 • Dziewięć zestawów solarnych pracuje na domach mieszkańców Krzyżówek (wieś ma 80 gospodarstw)
 • Zbudowaliśmy dwie oczyszczalnie przydomowe we wsi i kolejne są „w budowie”
 • Nieznana ilość oczyszczalni powstała poza Regionem, ok. 10-ciu,
 • Zorganizowaliśmy bibliotekę (ok. 150 pozycji),
 • Posiadamy i wykorzystujemy atrakcyjną filmotekę eko-edukacyjną (ok. 60 pozycji profesjonalnych filmów),
 • Korzystamy ze stałego łącza internetowego,
 • Udzielamy regularnych konsultacji osobom wdrażającym nasze pomysły,
 • Nieregularnie prowadzimy lekcje ekologii w szkołach wszystkich szczebli w całym Powiecie,
 • Pracownię komputerową udostępniamy bezpłatnie wiejskiej młodzieży dla celów ogólnie edukacyjnych.

rezultaty społeczne

Działalność Centrum ma przede wszystkim wpływać na sferę świadomości ekologicznej i związanych z tym elementów zdrowotnych, finansowych i prawnych.

rezultaty ekologiczne

Z ekspertyz wynika, że w sposób bezpośredni, w samej dolinie Krzyżówki, działania Centrum powodują zaniechanie produkcji ok. 40 ton CO2 rocznie.
Dwie oczyszczalnie Centrum powodują zatrzymanie w kotlinie 2 m3 wody dziennie, co jest ilością technicznie śmieszną, ale przy wypromowaniu technologii, można doprowadzić do stworzenia systemów oszczędzania wody, zachowania jej w glebie i poprawy lokalnego klimatu. Takie systemy już powstają, jednak system Centrum jest kilkukrotnie tańszy. Specjalnie dla potrzeb Centrum skonstruowano edukacyjną oczyszczalnię ścieków, która sprawdza się przy obciążeniu do 1 m3 przepustowości, zajmuje 4m3 powierzchni i spełnia wymagane normy. Nie ma takiej taniej konstrukcji w całej Europie.
Centrum prowadzi szkolenia nt konstrukcji, uwarunkowań ekologicznych i prawnych takiej instalacji.
Z powodzeniem pokazywany jest skuteczny model oszczędnego i chroniącego powietrze, modelu zaopatrywania się w ciepłą wodę, co daje podstawę dla obsługi turystów. Centrum jest jedyną w Polsce placówkę, w której można porównać różne technologie ogrzewania wody przez kolektory słoneczne. Konsultacje owocują rozumniej dobieranymi technologiami i znacznym ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza (ok. 4 ton CO2 rocznie/gospodarstwo.
W działaniach na rzecz ochrony środowiska pracownicy Centrum odwołują się do skutków ekonomicznych, ponieważ u niewykształconych mieszkańców jest to argument skuteczny.
W celach horyzontalnych UE Centrum znajduje się w kategorii energii odnawialnej, ochrony powietrza i ochrony wody.

źródła finansowania

Suma: 122 110,89 PLN.
Fundusz Współpracy CPF + 20% wkładu własnego.
Środki własne: zakup sprzętów edukacyjnych, finansowanie szkoleń, warsztatów.
Umeblowanie i komputery, mikroskopy otrzymane od sponsorów.

dodane przez

DFE

email

www.zfr.beskidy.org.pl

adres

Żywiecka Fundacja Rozwoju
Niwy 8
34-300 Żywiec