« Powrót do listy

Projekt Sedina. Wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych.

Kategorie w których występuje projekt:
PharePolskaProdukt lokalny

kraj

Polska

koszt projektu

31 781 Euro

cel

W ramach projektu przyjęto następujące cele ogólne:

 • aktywizowanie zawodowe kobiet wiejskich, jako grupy zagrożonej marginalizacją,
 • wskazywanie możliwości podejmowania działań przedsiębiorczych w oparciu o lokalne zasoby i możliwości, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 • odtworzenie lub wytworzenie produktu regionalnego, który mógłby promować region Pomorza Zachodniego,
 • promowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Założono również następujące cele szczegółowe:

 • tworzenie poza rolniczych źródeł zarobkowania na obszarach wiejskich i ograniczenie zależności ekonomicznej mieszkańców wsi od produkcji rolniczej poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych i ekonomicznych uwarunkowań podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz przekazanie uczestniczkom projektu wiedzy z zakresu promocji, badania rynku i marketingu produktów
 • wyposażenie beneficjentek w umiejętności praktyczne umożliwiające wytwarzanie produktów pod potrzeby rynku
 • aktywizację kobiet wiejskich oraz pobudzenie inicjatyw do prowadzenia samodzielnych działań gospodarczych.
 • ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i przekazanie starych, unikalnych i regionalnych przepisów kulinarnych oraz zasad tworzenia produktów rękodzielniczych.
 • wytworzenie gamy produktów spożywczych i rękodzielniczych opartych na starych i unikalnych recepturach lokalnych lub regionalnych. Produktów przyjaznych dla środowiska i człowieka (skład, technologia, opakowanie).
 • zbudowanie dla powstałych produktów modelowego programu promocji w oparciu o ich ekologiczne walory.
 • tworzenie i aktywizację istniejących stowarzyszeń i kół wiejskich w zakresie spółdzielczej przedsiębiorczości.
 • wzmocnienie organizacji poprzez pozyskanie nowych wolontariuszy oraz ich integracja oraz przeszkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację.

realizator

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstało przeszło dziesięć lat temu. Jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizującą swe cele poprzez działania pokojowe. Polem działania FZ GAJA jest obszar Polski.

partnerzy

Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach. Patronat Honorowy nad projektem objął Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek.

odbiorcy

Główny Beneficjent projektu: 76 kobiet z terenów wiejskich woj. zachodniopomorskiego (reprezentantki większości powiatów województwa).

okres realizacji

15 listopada 2002 – 15 października 2003

rezultaty

Cyklu szkoleń dostarczył beneficjentkom wiedzy dotyczącej:

 • zasad otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad działania podmiotów gospodarczych na wolnym rynku oraz marketingu produktów regionalnych. W części dotyczącej marketingu została przekazana wiedza na temat badań rynku oraz technik promocji produktów.
 • technik wykonania haftów pomorskich �” szkoła pyrzycka, koronki frywolitkowej, przetwarzania surowców żywnościowych (warzywa, owoce, runo leśne) w oparciu o regionalne przepisy i tradycje kulinarne.
 • wiedzę i umiejętności pozwalaje rozpocząć działalność gospodarczą oraz społeczną w oparciu o lokalne możliwości i zasoby. Aby utrzymać zapał do prowadzenia działalności wytwórczej realizator projektu pozostawał z beneficjentkami w stałym kontakcie korespondencyjnym.

Przeprowadzone szkolenia zmotywowały część kobiet do podjęcia działań aktywizujących społeczność lokalną wsi do działań o charakterze społecznym i kulturalnym. Jedna z beneficjentek założyła Stowarzyszenie Artystów Amatorów z siedzibą w Trzebieży. Odnośnie produktu regionalnego i ochrony dziedzictw kulturowego osiągnięto następujące rezultaty:

 • Zebrano 14 regionalnych receptur przetworów spożywczych: konfitury z czerwonych pomidorów, konfitury z zielonych pomidorów, marynaty z dyni, marynaty z wiśni, pomidorów w galarecie, zupy rybnej, gruszek w syropie, konfitury z akacji, miodku z mniszka, konfitury z płatków róży, pikli w zalewie, musu z dyni, dyni z jabłkiem oraz dyni z brzoskwinią.
 • Z wymienionych receptur w ramach działań przedsiębiorczych wytwarzane będą: konfitury z czerwonych pomidorów, konfitury z zielonych pomidorów, marynaty z dyni, konfitury z akacji, miodku z mniszka, konfitury z płatków róży, musu z dyni, dyni z jabłkiem oraz dyni z brzoskwinią.
 • W województwie zachodniopomorskim do momentu przeprowadzenia projektu żyło 7 starszych kobiet, które znały technikę wykonywania koronki czółenkowej. Obecnie z techniką tą zapoznało się dodatkowo 24 kobiety.
 • Haft pomorski na szeroką skalę nie był znany. Popularnie dostępne w sklepach są serwet haftowane maszynowo o fantazyjnym wzorze. Przeszkolenie 28 kobiet i podjęcie pierwszej produkcji zmienia tą sytuację. Na rynku pojawiają się pierwsze serwety wydziergane według regionalnych wzorów.
 • W czasie projektu wytworzono: 1000 słoików regionalnych przetworów spożywczych, 400 serwet haftowanych haftem pomorskim, 90 koronek frywolitkowych (serwetek).

Dla produktów zbudowany został program promocji w oparciu o ekologiczne i regionalne walory. Pierwszy etap tworzenia strategii promocji objął stworzenie dla grup produktów Creative Briefs, w których określiliśmy zdefiniowaliśmy produkty pod względem marketingowym. Dwa Creative Briefs obejmujące hafty, frywolitki i przetwory. W ramach projektu zwerbowaliśmy dwie wolontariuszki. Wolontariuszki wspomagały pracę koordynatorów projektu oraz uczestniczyły w pozostałych pracach-projektach Organizacji. Wolontariuszki zostały przeszkolone z zakresu przygotowywania wniosków o dotację i przygotowują się obecnie do stworzenia i koordynowania własnych projektów. Jest to znaczące wzmocnienie Organizacji i jest szansą na zapewnienie ciągłości istnienia i działania Organizacji.

monitoring

Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną po każdym szkoleniu.

źródła finansowania

Sponsor projektu: Phare Access 2000. Fundusz Współpracy. Kwota dofinansowania: 29 561. Pozostali Sponsorzy: Narodowy Bank Polski, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.

dodane przez

DFE

url

www.gajanet.pl/sedina

adres

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
Tel./fax + 48 91 489 42 32
email: fzbiuro@gajanet.pl