« Powrót do listy

Spływ kajakowy po rzece Barycz

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejPolskaTurystyka

kraj

Polska

koszt projektu

51 557,96 PLN

cel

Propagowanie turystyki wodnej i rekreacji. Poznawanie walorów przyrodniczych doliny Baryczy oraz jej historii.

realizator

Gmina Wąsosz. Znajduje się w północnej części województwa dolnośląskiego.

odbiorcy

Turyści oraz mieszkańcy Gminy Wąsosz.

okres realizacji

inwestycja zakończona w czerwcu 2006.

rezultaty

Efektem działań jest powstanie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej o znaczącym wpływie na całą społeczność lokalną.

źródła finansowania

Koszty kwalifikowalne: 38 049,27 PLN
Koszty niekwalifikowalne: 13 508,69 PLN
Wysokość wsparcia ze środków Unii Europejskiej: 24 949,00 PLN w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

dodatkowe działania

Dodatkowo własnym wkładem ponad projekt wykonano:

  • tablice informacyjne na stanicach,
  • 600 m2 plaży,
  • miejsca biwakowania na każdej ze stanic,
  • czyszczenie rzeki na całym odcinku jej długości.

dodane przez

DFE

url

wasosz.gmina.pl