« Powrót do listy

Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoKulturaPolska

koszt projektu

54 486 171,12 zł

cel

Celem projektu był wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej Łodzi i województwa oraz poprawa pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego. Realizacja projektu służyła wzmocnieniu pozycji miasta jako głównego ośrodka kulturalnego w centrum Polski oraz miejsca oferującego dobrą jakość życia jego mieszkańcom.
Muzeum Sztuki w Łodzi jest jedną z ważniejszych instytucji na kulturalnej mapie krajów i jednym z najstarszych muzeów w Polsce – funkcjonuje od 1911 roku. Posiada najwartościowsza kolekcje sztuki XX w Polsce, jest najstarszą istniejącą instytucją muzealną ze zbiorami sztuki nowoczesnej w Europie i drugą na świecie. Muzeum od lat jest w stanie prezentować zaledwie 5% swoich zbiorów, co nie odpowiada żadnym standardom muzealnictwa na świecie. Dlatego niezbędne było znalezienie obiektu, który po wymaganych pracach remontowych i adaptacyjnych mógłby służyć jako dodatkowy budynek dla Muzeum Sztuki. W budynku powinny znaleźć się sale do różnego rodzaju działalności edukacyjnej, naukowej i konserwatorskiej. Posiadany przez Muzeum budynek nr 11 w kompleksie Manufaktura, daje takie możliwości.
Przedmiotem projektu jest adaptacja i remont tego obiektu w taki sposób, aby można było realizować funkcje muzealne i edukacyjne oraz integracyjne dla społeczności Łodzi.
Projekt jest zgodny z Narodową Strategią Rozwoju Kultury 2004-2013 oraz Strategią Rozwoju Województwa.

realizator

Muzeum Sztuki w Łodzi

odbiorcy

Mieszkańcy miasta oraz turyści odwiedzający Łódź

rezultaty

Bezpośrednim efektem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kulturalnej województwa poprzez modernizacje i adaptacje XIX-wiecznego budynku wpisanego do rejestru zabytków, a także dostosowanie obiektu do działań edukacyjno –dydaktycznych.
Efektem strategicznym jest wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej Łodzi i województwa oraz poprawa pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego.
Dzięki projektowi poszerza się baza muzealna i podnosi jej atrakcyjność; poszerza się oferta kulturalna w regionie i rozwija działalność edukacyjna. Powstał obiekt przystosowany dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych łącznie z możliwością ich zatrudnienia jako pracowników. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zmniejszanie różnic regionalnych w dostępie do kultury.

rezultaty społeczne

Projekt ma ogromne znaczenie dla społeczności Łodzi. Biedna dzielnica Łodzi, która sąsiaduje z nową siedzibą zyskała zachęcającą otwartą przestrzeń, w której odnaleźć mogą się zarówno koneserzy sztuki jak i Ci, którzy mają z nią kontakt po raz pierwszy.

źródła finansowania

Ogólny budżet projektu: 54 486 171,12 zł.
W tym:

  • ZPORR: 16 798 899,15 zł;
  • pozostała suma: Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dodane przez

DFE

adres

Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź