« Powrót do listy

Partnerstwo dla ratownictwa

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIOchrona przyrodyPolska

koszt projektu

7 768 542,05 PLN

cel

Celem strategicznym projektu było osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego oraz nadgranicznych powiatów niemieckich Pomorza Przedniego/Maklemburgii i Brandenburgii poprzez poprawę jakości i „czasu” usług straży pożarnej podczas pożarów, katastrof i wypadków.
Osiągnięto następujące cele szczegółowe:

  • rozbudowa transgranicznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków poważnych awarii przemysłowych, klęsk żywiołowych i wielkoobszarowych pożarów lasów,
  • umocnienie współpracy transgranicznej straży pożarnej i służb ratownictwa technicznego z Polski i Niemiec,
  • wypracowanie metodyki podejmowania wspólnych działań ratowniczych i wzajemnego informowania się o zagrożeniach,
  • poprawę efektywności działań ratowniczych poprzez wprowadzenie nowych i najnowocześniejszych systemów gaszenia i ratowania ludzi oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczego

realizator

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

partnerzy

Starostwo Powiatu Uecker Randow

odbiorcy

Mieszkańcy terenów nadgranicznych

rezultaty ekologiczne

Projekt służył bezpośrednio ochronie przyrody. Realizacja projektu w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych i katastrof ma dodatni wpływ na ograniczenie ich skutków:

  • przyczynia się do ograniczania wpływu katastrof – zmniejszy lub wyeliminuje narażenie zdrowia mieszkańców, zapobiega rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń, pozwala zmniejszać ewentualne skażenia,
  • przyczynia się do poprawy stanu atmosfery poprzez ograniczenie emisji do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze,
  • w przypadku wielkoobszarowych pożarów lasów przyczynia się do zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi, zwierzą, mienia leśnego oraz do zachowania ekosystemu, przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się pożaru na obszarach leśnych i w ich bliskim sąsiedztwie

źródła finansowania

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Interreg IIIA – 4 459 919 PLN
  • Krajowe środki publiczne (budżet jednostek samorządu terytorialnego, regionalny fundusz publiczny, inne krajowe fundusze publiczne – 3 308 623 PLN

dodane przez

DFE

email

sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl

url

www.szczecin.kwpsp.gov.pl

adres

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Firlika 9/14
70-637 Szczecin