« Powrót do listy

Kampania promocyjna karpia – Zdrów jak ryba

Kategorie w których występuje projekt:
Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem / Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo RybPolskaProdukt lokalny

koszt projektu

154 582 PLN

cel

Głównymi celami kampanii promocyjnej były:

 • bezpośrednia promocja karpia i produktów z karpia jako zdrowej i ekologicznej żywności wśród lokalnej społeczności oraz turystów w Brodnicy
 • promocja tradycyjnych oraz nowatorskich produktów z karpia
 • promocja ryb i karpia poprzez konkursy wiedzy o karpiu
 • promocja ryb i karpia poprzez plener plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych oraz wystawę fotografii ukazującej urok przyrody stawowej
 • promocja konsumpcji ryb, w tym karpia poprzez seminarium promocyjne dotyczące racjonalnego i zdrowego odżywiania człowieka
 • kreacja pozytywnych skojarzeń z karpiem w wyniku rozdawania gadżetów promocyjnych (kolorowych ulotek, plakatów i folderów)
 • promocja karpia poprzez rozdawanie książek i filmu na DVD
 • promocja karpia poprzez panel kulinarny Macieja Kuronia
 • zbadanie preferencji konsumentów w stosunku do produktów z karpia – badania ankietowe

realizator

Gmina Miasta Brodnicy

odbiorcy

mieszkańcy Brodnicy oraz turyści ją odwiedzający

rezultaty

W ramach projektu przeprowadzono kampanię promocyjną karpia, na którą składały się następujące elementy:

 • akcja degustacyjna produktów z karpia – rozdano 8 tys. porcji karpia smażonego i wędzonego
 • dystrybucja gadżetów promocyjnych – rozdano 2 tys. kolorowych ulotek oraz po 1 tys.: plakatów, folderów, płyt DVD z filmem o karpiu, ilustrowanych książek dla dzieci nt. karpia
 • konkurs wiedzy o karpiu i plener plastyczny „Karp i jego środowisko”
 • seminarium promocyjne z panelem dietetyczno-kulinarnym, w ramach którego prelekcję wygłosił dietetyk i doradca kulinarno-żywieniowy oraz osoby z branży rybackiej
 • plenerowa wystawa fotograficzna pokazująca hodowlę karpia
 • pokaz kulinarny potraw z karpia przygotowany przez Macieja Kuronia
 • badania ankietowe dotyczące preferencji konsumentów odnośnie karpia – na próbie 300 osób

rezultaty społeczne

Zorganizowanej lokalnej kampanii promocyjnej karpia przyczyniło się do wzrostu świadomości dotyczącej wartości żywieniowej karpia i produktów przygotowywanych na jego bazie.
Przeprowadzone badania ankietowe dostarczyły wiedzy na temat preferencji żywieniowych dotyczących ryb i produktów z nich, a zwłaszcza karpia.

źródła finansowania

Całość środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. Priorytet 4 Inne działania. Działanie 4.3.1 Kampanie promocyjne produktów rybnych

dodane przez

DFE

adres

Gmina Miasta Brodnicy
ul. Kamionka 23
87-300 Brodnica