« Powrót do listy

Multikulturalne miejsce spotkań w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoKulturaPolska

koszt projektu

641.649,01 PLN

cel

Celem nadrzędnym projektu był wielofunkcyjny rozwój gminy Parzęczew poprzez budowę Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie. Cele bezpośrednie projektu to: Po pierwsze: podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez stworzenie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu; pracownia komputerowa stworzyła możliwość interaktywnego komunikowania się pomiędzy sobą oraz z innymi instytucjami; pracownia ta przyjmując również formę lokalnej instytucji rynku pracy „Centrum Promocji Zatrudnienia i Informacji Europejskiej”, ułatwiła mieszkańcom wsi wyszukiwanie ofert pracy w Internecie oraz przyspieszyła formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Po drugie: podniesienie aktywności turystycznej wsi Parzęczew poprzez stworzenie bazy lokalnej dla organizacji cyklicznych imprez kulturalnych i okolicznościowych. Po trzecie: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez informowanie o możliwościach inwestycyjnych na terenie gminy. Po czwarte: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez wyremontowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć kulturalnych i imprez okolicznościowych. Po piąte: rozwój tożsamości wiejskiej poprzez stworzenie bazy lokalowej niezbędnej do organizacji widowisk obrzędowych. Dzięki utworzeniu Centrum Odnowy Wsi Parzęczew stał się miejscem przyjaznym do życia i pracy. Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia walorów kulturalno – rekreacyjnych wsi na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki.

realizator

Gmina Parzęczew

odbiorcy

Mieszkańcy wsi

rezultaty

Twarde wskaźniki:

 • Powstanie 1 obiektu kulturalnego
 • Wybudowanie nowego budynku o powierzchni użytkowej 242,35 m ²
 • Wyremontowanie sali widowiskowej o powierzchni 260 m ²

rezultaty społeczne

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia miękkich wskaźników takich jak:

 • Wzrost możliwości prowadzenia stałych zajęć kulturalnych,
 • Poprzez uczestnictwo w imprezach i warsztatach organizowanych przez Centrum nastąpiło podniesienie samooceny, odkrycie nowych możliwości rozwoju, uświadomienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności oraz pobudzenie ambicji zawodowych,
 • Poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalnych oraz możliwość korzystania z kawiarenki internetowej, wzrasta aktywność grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Centrum Odnowy Wsi podniosło atrakcyjność wsi oraz stworzyło nowe miejsca pracy, co zachęca młodzież do zamieszkania na jej terenie,
 • Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia walorów kulturalno – rekreacyjnych wsi na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki, poprzez naszą ofertę kulturalną a przede wszystkim dzięki większej liczbie imprez organizowanych na terenie sołectwa,
 • Centrum kulturalne zjednoczyło społeczność i rozwinęło wspólne kultywowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnych.

źródła finansowania

Wartość projektu – 641.649,01
Kwota dofinansowania- 504.903,44
w tym z:

 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji – 420.753,44
 • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 84.150,00

wkład własny – 136.745,57

dodane przez

DFE

url

www.parzeczew.pl

adres

Gmina Parzęczew
ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew