« Powrót do listy

Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok – Bełchatów

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

koszt projektu

2 233 301,32 zł

cel

Celem Projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych oraz poprawa warunków życia i wzrost poziomu cywilizacyjnego mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej jest zły stan infrastruktury technicznej. Powiat Bełchatowski zajmuje powierzchnię 967 km², a zamieszkuje go ponad 112 tyś. ludzi. Stolicą powiatu jest miasto Bełchatów, gdzie najintensywniej rozwijają się wszystkie ważne gałęzie życia społecznego. Jednym z głównych zadań władz samorządowych jest dbałość o rozwój kulturalny społeczeństwa, jego bezpieczeństwo, organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji. Zadania te zostały również szeroko ujęte i poważnie potraktowane w dokumentach strategicznych powiatu (Strategia Rozwoju i Plan Rozwoju Lokalnego). Stawianie na rozwój i rekreację stało się podstawową do realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych. Powstające szlaki w samym mieście jak i w ościennych gminach (Gmina Kleszczów) wymusiły podjęcie takich działań by istniejące drogi rowerowe połączyć w całość. Założono, że nowy szlak stanowić będzie dojazd do uczęszczanych, szczególnie w okresie wiosny i lata, ośrodków wypoczynkowych Słok i Wawrzkowizna. Tłumy mieszkańców powiatu jak i turystów, krajowych i zagranicznych, poruszających się wzdłuż drogi pieszo, czy rowerem stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa odbywającego się w tym miejscu ruchu. Tym bardziej, że droga, wzdłuż której powstała ścieżka rowerowa, stanowi jedyny dojazd do największego skupiska zakładów pracy w Powiecie. Realizacja przedsięwzięcia miała za zadanie wpłynąć znacząco na wzrost konkurencyjności powiatu, jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Podniesiony miał zostać standard i bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury drogowej.

realizator

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

odbiorcy

Mieszkańcy i turyści

rezultaty

W ramach projektu wybudowano:

 • 1 most,
 • 5,77 km ścieżek rowerowych,
 • 1 obiekt infrastruktury turystycznej.

rezultaty społeczne

Realizacja projektu wykorzystuje walory środowiska przyrodniczego i kulturowego do rozwoju turystyki, stanowiące istotny czynnik warunkujący szanse rozwoju regionalnego oraz poprawę poziomu życia mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Do głównych rezultatów społecznych osiągniętych w ramach projektu należą:

 • wzrost zainteresowania turystyką rowerową oraz rozwój działalności instytucji, organizacji w zakresie rozszerzenia turystycznej oferty programowej dla mieszkańców powiatu i turystów,
 • poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ścieżkach rowerowych,
 • wzrost atrakcyjności regionu, zwłaszcza pod względem turystyki i infrastruktury technicznej,
 • wzrost zatrudnienia, poprzez powstanie punktów obsługi rowerzystów (sklepów, serwisów),
 • powstanie gospodarstw agroturystycznych i innych mniejszych obiektów rekreacyjnych,
 • poprawa zdrowia mieszkańców powiatu, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.

rezultaty ekologiczne

Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej przyczynia się do polepszenia stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie ilości spalin. Zwiększona atrakcyjność sąsiadujących z inwestycją obszarów wiejskich przyczynia się do realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

źródła finansowania

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 879 334,16 zł.
 2. Krajowe środki publiczne:
 • Budżet państwa: 159 878,94 zł,
 • Dysponenci,
 • Minister Gospodarki i Pracy,
 • Budżet powiatu- 224 333,32 z.

dodane przez

DFE

adres

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
ul. Pabianicka 17/19,
97-400 Bełchatów.