« Powrót do listy

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu

Kategorie w których występuje projekt:
Ochrona przyrodyPolskaProgram LIFE

kraj

Polska

koszt projektu

968 337 Euro

cel

Cel strategiczny:
Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony żywych torfowisk wysokich oraz borów i brzezin bagiennych, tworzących kompleksy torfowisk wysokich typu bałtyckiego.

Cele operacyjne:

 • zatrzymanie procesu odwadniania i przesuszania się torfowisk;
 • ograniczenie zagrożeń dla różnorodności biologicznej, spowodowanych przez odwodnienie torfowisk;
 • uzupełnienie wiedzy o walorach przyrodniczych, ekologii i hydrologii każdego z wysokich torfowisk bałtyckich oraz przygotowanie dla nich dobrych planów ochrony, bazujących na kompleksowej wiedzy;
 • rozpropagowanie nowoczesnego podejścia do ochrony wysokich torfowisk bałtyckich, włącznie z metodami ochrony czynnej w niezbędnych przypadkach;
 • budowa świadomości społecznej dotyczącej walorów bałtyckich torfowisk wysokich i ich europejskiego znaczenia, a także świadomości potrzeby ich ochrony.

realizator

Klub Przyrodników
(NGO działająca na rzecz ochrony przyrody, stowarzyszenie o zasięgu działania ogólnopolskim).

partnerzy

Urzędy Wojewódzkie w Gdańsku i Szczecinie (w praktyce – Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody); Nadleśnictwa Lasów Państwowych Szczecinek i Kliniska.

odbiorcy

przyroda, tj. torfowiska bałtyckie.

okres realizacji

Projekt rozpoczęty 2.11.2003.
Finansowanie LIFE – Nature od stycznia 2005.
Planowany termin zakończenia – 30 czerwca 2007.

rezultaty społeczne

udostępnienie wybranych torfowisk – lokalna atrakcja turystyczna. Miejsca pracy przy wykonywaniu zabiegów ochronnych (szczególnie usuwanie nalotów drzew – pracownicy pochodzą z lokalnych społeczności)

rezultaty ekologiczne

fekty przyrodnicze: skuteczne ochronienie 23 torfowisk wysokich typu bałtyckiego (tj. wszystkich wartych ochrony na Pomorzu)

efekty dodatkowe

rozwój sieci Natura 2000 (włączenie torfowisk do sieci – zagwarantowanie właściwej ochrony na przyszłość); utworzenie 9 nowych rezerwatów przyrody

monitoring

monitorowane są cechy przyrodnicze torfowisk tj. ich stan ekologiczny (poziom wody, chemizm wody, roślinność)

problemy

absurdalnie zbiurokratyzowana procedura pozwoleń na budowę urządzeń służących ochronie przyrody w rezerwatach (koszt dokumentacji przekracza kilkakrotnie koszt urządzeń)

źródła finansowania

 • LIFE-Nature – 681 080 Euro
 • GEF Small Grants Programme – 34 394 Euro
 • Pomorski Urząd Wojewódzki – 69 077 Euro
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 23 924 Euro
 • Nadleśnictwo Kliniska – 6 900 Euro
 • Nadleśnictwo Szczecinek – 11 880 Euro
 • Klub Przyrodników i EkoFundusz (wniosek w toku procedury) > 141 082 Euro

dodatkowe działania

praca z osobami zaangażowanymi w ochronę torfowisk, budowa świadomości potrzeb ochrony torfowisk i właściwych metod ochrony

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.lkp.org.pl

adres

Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
tel/fax: 0-68/3828236