« Powrót do listy

Ekorozwój Doliny Baryczy

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderLokalne Grupy DziałaniaOchrona przyrodyPolska

kraj

Polska

koszt projektu

143 991 PLN

cel

Strategicznym celem projektu było zainicjowanie procesu partnerskich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Doliny Baryczy mające na celu stymulowanie i aktywizowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poprzez włączenie liderów społeczności lokalnej w tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budowania Lokalnej Grupy Działania. Realizacja projektu miała również na celu rozpowszechnienie wśród liderów społeczności lokalnej wiedzy na temat walorów przyrodniczych regionu, obszaru Natura 2000 oraz możliwości ich wykorzystania na rzecz rozwoju turystyki czy produktu lokalnego w Dolinie Baryczy.

realizator

Bezpośredni realizatorem projektu była Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, organizacja pożytku publicznego z 7 letni doświadczeniem działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Doliny Baryczy w ramach realizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” Programu „Ekorozwój Doliny Baryczy”, poprzez programy, przyrodnicze, szkoleniowo – edukacyjne oraz aktywizujące społeczności lokalne.

partnerzy

Projekt realizowany był przy współpracy z samorządami 8 gmin, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Doliny Baryczy (SGiPDB), Nadleśnictwami Milicz, Żmigród, Oleśnica, Antonin, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, np. Stowarzyszeniem Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” oraz lokalnymi liderami społecznymi, min. przedsiębiorcami czy rolnikami.

odbiorcy

Mieszkańcy obszarów objętych projektem.

okres realizacji

Od sierpnia 2005 do kwietnia 2006. Kontynuowany w ramach schematu II.

problemy

Największym wyzwaniem projektu było przełamanie barier administracyjnych i mentalnych związanych z realizacją projektu na terenie gmin wchodzących w skład dwóch województw, tj. Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. W momencie tworzenia dokumentu strategii dużym wyzwaniem było również odniesienie się do dokumentów strategicznych z dwóch województw tak, aby Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru Doliny Baryczy była spójna i jednocześnie zgodna z dolnośląskimi i wielkopolskimi dokumentami strategicznymi.

źródła finansowania

w 100% z Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

dodane przez

DFE

url

www.barycz.pl

adres

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
ul. Białoskórnicza 26 50-134 Wrocław
tel./fax 713445948 713430849
biuro@eko.wroc.pl