« Powrót do listy

Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk-Olomouc

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

kraj

Polska

rejon

Gminy: Bielawa, Pieszyce, Świdnica, Marcinowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Paczków, M

koszt projektu

287 735 100 PLN

cel

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez wytyczenie brakującego odcinka strategicznego dla regionu szlaku rowerowego Eurovelom, i tym samym zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej i jej promocję. Projekt przez wspieranie turystyki rowerowej ma służyć zrównoważonemu rozwojowi turystyki w regionie. Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie spójnego transregionalnego etapu szlaku rowerowego Eurovelo9 międzu Wrocławiem i Ołomuńcem. Drugim bezpośrednim celem jest spójna promocja szlaku po stronie czeskiej i polskiej.

realizator

Dolnosląska Fundacja Ekorozwoju organizacja pożytku publicznego działająca od ponad 6 lat dla rozwoju infrastruktury i turystyki rowerowej we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska, we współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi. Jej „rowerowe” działania dotyczyły m. in. budowy parkingów rowerowych. Fundacja jest jednym z założycieli Koalicji Rowerowy Wrocław, skupiającej organizacje pozarządowe i monitorującej rozbudowę infrastruktury rowerowej we Wrocławiu oraz organizującej masowe wydarzenia na rzecz promocji turystyki i transportu rowerowego.

partnerzy

Centrum Dopravni Vyzkomu – Prowadzi działalnosć badawczą, konsultingową oraz doradczą w dziedzinach: polityki transportowej, ochrony środowiska, transportu w

okres realizacji

03.10.2005 – 03.10.2006

rezultaty

Bezpośrednimi rezultatami projektu są:

  • podniesienie atrakcyjości turystycznej regionu poprzez stworzenie szlaku rowerowego o randze europejskiej.
  • wzmocnienie transgranicznej współpracy w zakresie turystyki.

Długoterminowe rezultaty projektu będą dotyczyć:

  • wzrostu zainteresowania wśród turystów, dzięki działaniom promocyjnym regionem Dolnego Śląska.
  • pobudzenia loklanego biznesu okoloturystycznego.
  • podniesienia rangi regionu poprzez stworzenie produktu rozpoznawalnego wśród rowerzystów w całej Europie.
  • podniesienia komfortu życia lokalnej społeczności .
  • zwiększenia bezpieczeństwa na lokalnych drogach przyłączonych do szlaku Eurovelo.

źródła finansowania

EFRR 209 335 PLN
Dofinansowanie krajowe 78 400 PLN

możliwe źródła finansowania w Polsce

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska-Czechy

dodane przez

DFE

url

www.rowery.org.pl/eurovelo.html http://www.eko.wroc.pl

adres

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
ul. Białoskórnicza 26 50-134 Wrocław
tel./fax 713445948 713430849
biuro@eko.wroc.pl