« Powrót do listy

Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoPolska

koszt projektu

5.372.000,00 zł

cel

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania oraz pozyskiwania energii odnawialnej w kraju. Ośrodek zajmuje się promocją odnawialnych źródeł energii poprzez:

  1. Działalność edukacyjną – Ośrodek uzupełni zakres edukacji ekologicznej prowadzonej przez Akademię Rolniczą w Szczecinie zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł oraz racjonalnego użytkowania energii.
  2. Działalność informacyjną – Ośrodek będzie udostępniał informacje o lokalnych zasobach energii odnawialnej i technologiach ich wykorzystania, producentach i dostawcach technologii, instytucjach wspomagających technologicznie i finansowo inwestorów, kosztach, korzyściach, wdrożeniach, uwarunkowaniach prawnych, itp.
  3. Działalność demonstracyjną– Ośrodek wyposażony będzie w urządzenie pozwalające zracjonalizować zużycie energii i wykorzystać energię słoneczną, energię wiatru, energię ciepła ziemi oraz energię biomasy.
  4. Działalność naukową – Ośrodek pozwoli także na realizację licznych projektów naukowo-badawczych z dziedziny odnawialnych źródeł energii, budowy zintegrowanych systemów zaopatrzenia w energię, przedsięwzięć ekologicznych, oszczędzania i racjonalizacji zużycia energii, uprawy roślin energetycznych, identyfikacji i mapowania zasobów regionalnych, analizy uwarunkowań i efektywności ekonomicznej, szacowania kosztów i korzyści, opracowania lokalnych polityk energetycznych itd.

realizator

Akademia Rolnicza w Szczecinie

odbiorcy

Producenci dostawcy technologii, instytucje wspomagające technologicznie i finansowo inwestorów, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczelni.

rezultaty

Ośrodek w Ostoi jest jednym z pierwszych obiektów na terenie kraju i pierwszym na obszarze woj. zachodniopomorskim zasilanych wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.
W ramach Projektu zostały stworzone warunki do prowadzenia badań naukowych nad źródłami energii odnawialnej, wyposażona sala konferencyjna w urządzenie monitoringu komputerowego, które pozwala na bezpośrednie śledzenie przez pracowników naukowych Ośrodka, a także przez osoby biorące udział w pokazach i szkoleniach, na ekranach monitorów zachodzących aktualnie w urządzeniach Ośrodka, procesów technologicznych i przemian energetycznych z możliwością archiwizowania danych i uzyskiwanych parametrów w specjalnie opracowanych komputerowych bazach danych. Ośrodek jako jedyny w woj. zachodniopomorskim wyposażony jest w:

  • zestaw 6 solarów płaskich VITOSOL S 100,
  • kolektor słoneczny płaski z selektywnym pokryciem absorbera Sol-Titan,
  • pompę ciepła – VITOCAL 300,
  • biwalentny pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej – VITACELL W100/500 z powierzchnią emaliowaną Ceraprotect,
  • kocioł automatyczny na biomasę HDG Compact 150 – ruchomy ruszt schodkowy chłodzony powietrzem czujnikiem zawartości poziomu węglowodorów i temperatury spalin,
  • kontenerową oczyszczalnię ścieków BD POLARIS wykorzystywana jest do biologicznej redukcji zanieczyszczeń na wysokosprawnym tarczowym złożu obrotowym.

rezultaty społeczne

Integracja środowiska naukowego i biznesowego oraz wzrost współpracy między tymi sektorami (transfer wiedzy i doświadczeń).
Transfer wiedzy o odnawialnych źródłach energii wśród nauczycieli i uczniów.
Od momentu utworzenia Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Ostoi odbywa się w nim wiele spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów edukacyjnych i seminariów. Do 30 czerwca 2008 roku zrealizowano 9 spotkań biznesowych, 32 szkolenia, 23 seminaria popularno-naukowe oraz 10 konferencji popularno-naukowych oraz kilkanaście zajęć i warsztatów edukacyjnych. Cały czas rozwija się działalność dydaktyczna w ramach, której prowadzone są warsztaty edukacji ekologicznej, w okresie od maja 2008 do czerwca 2008 przeprowadzono 5 warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży. Z sal znajdujących się w budynku dworku skorzystało wielu studentów, pracowników i absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Przy Ośrodku powstał również Punkt Konsultacyjno-Doradczy, który udziela bezpłatnych porad w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, producentów, instalatorów itd.

rezultaty ekologiczne

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi jest utworzony w celu rozwoju świadomości ekologicznej oraz podnoszeniu poziomu wiedzy o odnawialnych źródłach energii, racjonalnym korzystaniu z energii i oszczędności energetycznej poprzez przedstawienie nowoczesnych profesjonalnie przygotowanych rozwiązań oraz prezentacji ich praktycznego funkcjonowania na terenie obiektu. W Ośrodku organizowane są warsztaty ekologiczne dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli oraz konferencje z zakresu odnawialnych źródeł energii, w celu przybliżenia tematu wszystkim zainteresowanym, a także osobom nie znającym bliżej powyższych zagadnień.
Projekt w sposób pośredni przyczynia się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza i wód, zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. W wyniku realizacji zadania ulega poprawie stan środowiska naturalnego, poprawiają się warunki życia mieszkańców w regionie i stworzone są warunki do rozwoju przedsiębiorstw z poszanowaniem środowiska.

źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 4.832.250,10 zł;
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego– 1.081.240,00 zł;
Środki własne Akademii Rolniczej – 985.281,22 zł.

dodane przez

DFE

email

ostoja@ar.szczecin.pl

url

www.oze.szczecin.pl

adres

Akademia Rolnicza w Szczecinie,
ul. Janosika 8;
71-424 Szczecin.