« Powrót do listy

AquaStress. Łagodzenie presji na środowisko wodne.

Kategorie w których występuje projekt:
6 Program Ramowy Badań i Rozwoju TechnicznegoOchrona przyrodyPolska

kraj

Polska

koszt projektu

135 000 euro.

cel

Celem projektu AquaStress jest pogłębienie wiedzy na temat presji na środowisko wodne oraz wsparcie w zakresie:

 • diagnozowania i charakteryzowania źródeł presji,
 • oceny efektywności dostępnych sposobów łagodzenia presji oraz tworzenia nowych opcji,
 • rozwoju metod i narzędzi wspomagania zarządzania presją i oceny ich skuteczności oraz wzajemnych ich powiązań,
 • wprowadzenia współodpowiedzialności za wdrożenia proponowanych mechanizmów łagodzenia presji (środowiskowych, kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalnych),
 • identyfikacja barier wdrażania proponowanych opcji,
 • permanentnego edukowania społeczeństwa i instytucji w celu stworzenia przyjaznego klimatu dla wprowadzenia koniecznych długotrwałych zmian w korzystaniu i kształtowaniu środowiska wodnego.

realizator

Ze strony polskiej w realizacji projektu AquaStress uczestniczy Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Instytut pełni rolę Partnera Regionalnego, który koordynuje działania w zlewni testowej.

partnerzy

W realizacji projektu uczestniczy 35 ośrodków z 17 krajów:

 1. Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR.IRSA Włochy,
 2. University of Reading UoR Wielka Brytania,
 3. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA Holandia – Partner Regionalny,
 4. Cranfield University CRANFIELD Wielka Brytania,
 5. University of Piraeus UoP Grecja,
 6. University College London UCL Wielka Brytania,
 7. Universität Osnabrück USF Niemcy,
 8. Alterra BV ALTERRA Holandia,
 9. Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen RWTH Niemcy,
 10. Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural des Eaux et des Forets CEMAGREF Francja,Natural Environment Research Council NERC-CEH Wileka Brytania,
 11. Universität Hannover UHANN Niemcy,
 12. University of Exeter UNEXE Wielka Brytania,
 13. Universitat de Barcelona UB Hiszpania,
 14. APA NOVA Bucuresti A Veolia Water APA Rumunia,
 15. GEONARDO Environmental Technologies Ltd GEONARDO Węgry,
 16. Stichting Waterloopkundig Laboratorium WL DELFT Holandia,
 17. Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Holandia,
 18. Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE Włochy,
 19. National Technical University of Athens NTUA Gracja,
 20. International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Istituto Agronomico Mediterraneo of Bari CIHEAMIAMB Włochy,
 21. Hydrodata SpA HYD Italy,
 22. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement CIRAD Francja,
 23. Institut de Recherche pour le Développement IRD Francja,
 24. HIDROMOD, Modelaçao em Engenharia, Lda HIDROMOD Portugalia,
 25. DHI Water & Environment DHI Dania,
 26. Wageningen Universiteit WU Holandia,
 27. Innovation & Development Consulting Sprl IDC Belgia,
 28. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto FEUP Portugalia – Partner Regionalny,
 29. Hydrocontrol Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici Scrl HYC Włochy – Partner Regionalny,
 30. Politechnika Krakowska CUT Polska,
 31. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy UACEG Bułgaria – Partner Regionalny,
 32. Aeoliki Foundation AF Cypr – Partner Regionalny,
 33. Institut National d

odbiorcy

W każdym obszarze testowym stworzono Lokalne Forum Udziałowców, które zrzesza przedstawicieli społeczności lokalnej oraz lokalnych władz i instytucji włączonych w realizację szeroko rozumianych zadań gospodarki wodnej w regionie. Zapewni to właściwą realizację zadań oraz powinno przyczynić się do wyeksponowania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia lokalnych społeczności

okres realizacji

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.02.2005 i trwać będzie do 31.01.2009.
Zakończono I etap – scharakteryzowano obszary testowe i zidentyfikowano presje na środowisko wodne.
Obecnie trwa realizacja etapu II

rezultaty

Po zakończeniu projektu spodziewanymi efektami są:

 • wypracowanie najlepszych sposobów łagodzenia presji na drodze konsultacji z lokalnymi udziałowcami projektu,
 • integracja lokalnych rozwiązań w obszarach testowych we wspólną uniwersalną metodykę w skali ogólnoeuropejskiej,
 • stworzenie podstaw metodycznych i narzędzi wspomagających lokalne władze w zarządzaniu presją na środowisko wodne,
 • ustanowienie zwyczajów dla poczucia współodpowiedzialności za wszelkie działania w regionie.

źródła finansowania

Komisja Europejska – realizowany w ramach priorytetu 1.1.6.3 „Globalne zmiany i ekosystemy” w ramach 6 Programu Ramowego.

dodane przez

DFE