« Powrót do listy

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOchrona przyrodyPolskaPomoc społeczna

koszt projektu

24 649 319,40 PLN

cel

Celem projektu był rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej oraz poprawa standardu jej usług, po to aby uczynić ją konkurencyjną w stosunku do komunikacji indywidualnej i aby mogła pełnić funkcje socjalne dla niezmotoryzowanych mieszkańców.

realizator

Gmina Olsztyn

odbiorcy

Mieszkańcy miasta Olsztyn oraz turyści odwiedzający miasto.

rezultaty

W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace budowlane:

 • Liczba wybudowanych skrzyżowań 3 szt.,
 • Liczba wybudowanych zatok autobusowych (przystanków)10 szt.,
 • Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych (przystanków) 5 szt.,
 • Długość wybudowanych chodników 0,46 km,
 • Długość zmodernizowanych chodników 2,1 km,
 • Długość przebudowanych dróg 1,739 km,
 • Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych 17 szt.,
 • Liczba nowych punktów oświetleniowych 33 szt.,
 • Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych 6 szt.,
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 0,125 km,
 • Długość zmodernizowanych linii autobusowych 1,739 km,
 • Liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej 8 szt.,
 • Pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej 864 miejsc,
 • Liczba wybudowanych przystanków komunikacji zbiorowej 10 szt.,
 • Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji zbiorowej 2 szt.,
 • Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej 3 szt.

Osiągnięto następujące wskaźniki rezultatów:

 • Natężenie ruchu na drodze – średnio 826 poj./h,
 • Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 10 minut,
 • Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy 150 000,0 osób,
 • Liczba wypadków drogowych 272 szt.,
 • Czynne trasy w komunikacji miejskiej 395,4 km.

Wskaźniki oddziaływania ( po realizacji projektu):

 • wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego – o 19 000 (osób), do 167 tys. osób dziennie;
 • zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach miejskich i podmiejskich – około 1,2 (%)- do około 10 %,
 • zmniejszenie liczby wypadków drogowych w ciągu roku o około 8 (szt.).

źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Poddziałanie 1.1.2: Infrastruktura transportu publicznego.
Środki EFRR: 14 805 155,22 zł
Niekwalifikowalne: 3 158 063,98 zł
Kwalifikowalne: 21 491 255,42 zł
w tym środki własne: 6 686 100,20 zł
razem środki własne: 9 844 164,18 zł

dodane przez

DFE

adres

Gmina Olsztyn

Pl. Jana Pawła II 1
10 – 101 Olsztyn