« Powrót do listy

Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALOchrona przyrodyPolskaPomoc społeczna

koszt projektu

Działanie1 – 651.338 PLN;
Działanie2 – 9.500.000 PLN;
Działanie3 – 1.050.000 PLN

cel

 • Zdobycie nowych umiejętności i nowych kwalifikacji przez skazanych w trakcie odbywania kary w Zakładzie Karnym w Wołowie
 • Wzrost akceptacji społecznej dla metod resocjalizacyjnych opartych na pracy
 • Wzrost motywacji do podjęcia pracy i akceptacja ze strony rodziny
 • Uczestnictwo zakładów karnych w tworzeniu lokalnego rynku pracy

realizator

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – organizacja tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach.

UNDP w Polsce podlega działalności biura regionalnego na Europę i kraje WNP. Rolą Programu w Polsce jest wspieranie jak najlepszego wykorzystania przez nasz kraj korzyści płynących z integracji z Unią Europejską i dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego. Poprzez te działania UNDP wspiera realizację przez Polskę Milenijnych Celów Rozwoju.Obecnie biuro UNDP realizuje program na lata 2004-2005. Działania UNDP zawierają się w sześciu podstawowych obszarach tematycznych. Są to: ochrona środowiska, profilaktyka HIV/AIDS, pomoc rozwojowa, współpraca z biznesem i samorządem, rozwój społeczny i program na rzecz kobiet.

partnerzy

 • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
 • Zielona Brama
 • Zakład Karny w Wołowie;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu;
 • Inicjatywa Samorządowa „Razem”

odbiorcy

Beneficjentami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” są: skazani, pracownicy Zakładu Karnego w Wołowie oraz rolnicy. Przewidywana liczba beneficjentów z grupy skazanych wynosi 310 osób. Przewidywana liczba beneficjentów z grupy pracowników Zakładu Karnego w Wolowie wynosi 50 osób, liczba beneficjentów – rolników to 40 osób.

okres realizacji

listopad 2004 – grudzień 2007

rezultaty

 • Podpisana umowa o Partnerstwie Krajowym
 • Podpisana umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym
 • Zakończenie działania 1 projektu
 • Zakończenie negocjacji budżetu działania 2

źródła finansowania

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.czarnaowca.org.pl

adres

Alina Szklaruk
UNDP Polska
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
tel: +48 22 576 81 82; fax: +48 22 825 49 58
e-mail: alina.szklaruk@undp.org