« Powrót do listy

Pomagamy naturze – mała wiejska infrastruktura rekreacyjna jako poprawa atrakcyjności gminy Dobiegniew

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

koszt projektu

93 868,81 PLN

cel

Głównym celem projektu było wytyczenie na terenie gminy Dobiegniew szlaku atrakcyjnego krajobrazowo oraz wybudowaniu w jego przebiegu małej wiejskiej infrastruktury rekreacyjnej zachęcającej zarówno mieszkańców gminy Dobiegniew, jak i turystów odwiedzających gminę do promowania terenów wiejskich jako bazy dla aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki rowerowej i pieszej. Wybudowanie szlaku turystycznego miało na celu wzrost potencjału turystycznego gminy, wydłużenie sezonu turystycznego oraz stworzenie alternatywnych źródeł utrzymania.

realizator

Gmina Dobiegniew

partnerzy

  • Urząd Golzow /Brandenburgia
  • Arbeitsinitiative Letschin (stowarzyszenie, NGO, Brandenburgia)
  • Nadleśnictwo Głusko

odbiorcy

Mieszkańcy terenów nadgranicznych i turyści

rezultaty

Do rezultatów twardych projektu należą:

  • 2 wiaty drewniane biesiadne – oktogonalne umieszczone w dwóch punktach początkowych trasy, przy plaży nad jeziorem Osiek oraz przy plaży nad jeziorem Radęcin;
  • 1 miejsce postojowe dla samochodów turystów wędrujących szlakiem turystycznym przy jeziorze Osiek, które powstało dzięki wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni na placu o powierzchni 5000 m2;
  • 2 „przystanki” drewniane dzielące trasę na cztery mniejsze odcinki, umieszczone w wyznaczonych miejscach, wykonane wg projektów autorskich lokalnych – rzemieślników nawiązujące do świata zwierzęcego;
  • 4 tablice drewniane informacyjne – duże, opisujące trasę szlaku i miejsca w których się znajdują;
  • 4 tablice drewniane informacyjne – drogowskazy – małe, kierujące turystów w miejsca położone w niewielkiej odległości od szlaku, będące lokalnymi atrakcjami turystycznymi;
  • 4 komplety stojaków na rowery; Podstawą działań infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie były działania pozainfrastrukturalne, polegające na konsultacjach z partnerem niemieckim w zakresie doświadczeń i know-how odnośnie promocji szlaków turystycznych i terenów wiejskich.

rezultaty społeczne

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, oczekujących wydłużenia sezonu turystycznego – w praktyce przy wykorzystaniu walorów krajobrazowych otoczenia i stworzonej małej architekturze możliwe jest zaoferowanie turystom możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w okresie od maja do października.
W trakcie realizacji projektu powstał kompletny produkt turystyczny, umożliwiający korzystanie z infrastruktury, kreowanie wizerunku okolic atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo, zachęcanie turystów do aktywnego spędzania czasu w trakcie pobytu w okolicach Dobiegniewa. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, która miała szeroki oddźwięk w lokalnych mediach, przygotowano folder promujący walory szlaku turystycznego.
Istotny jest wzrost ilości osób odwiedzających teren gminy, monitorowany na przestrzeni jednego roku od zakończenia realizacji projektu. Na koniec października 2008 z infrastruktury szlaku skorzystało ponad 600 osób

rezultaty ekologiczne

Projekt ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko dzięki przede wszystkim kampanii informacyjno-promocyjnej i prowadzonym działaniom z zakresu edukacji ekologicznej. Szlak „Wstęga Dobiegniewa” stał się swojego rodzaju ścieżką edukacyjną, z której coraz chętniej korzystają nauczyciele takich przedmiotów, jak przyroda i biologia, a także zorganizowane i indywidualne grupy studentów z kierunków turystycznych i ekologicznych. Wspieranie trwałego zrównoważonego rozwoju i promocja krajobrazowych walorów wiejskiej gminy Dobiegniew, zachęcanie do zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek. Istotna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, poprzez treści umieszczone na tablicach informacyjnych oraz w publikacjach a także wykorzystanie ekologicznych materiałów do realizacji zadań dotyczących części infrastrukturalnej.

źródła finansowania

Dofinansowanie ze środków INTERREG III A: 70 401,60
Środki własne: 23 467,20
Ogółem: 93 868,81

tło projektu

Terytorium gminy Dobiegniew zajmują w 60% lasy i jeziora zachęcające do korzystania z naturalnych zasobów przyrodniczych. Stosunkowo słabo rozwinięty przemysł, związany głównie z przetwórstwem surowców naturalnych i nieskażone dzięki temu środowisko powinny stanowić bodziec przyciągający gości z innych terenów Polski i z zagranicy, w szczególności zamieszkujących obszary miejskie, do dłuższych i krótszych pobytów, a dla mieszkańców gminy alternatywne , a nawet podstawowe źródło utrzymania. Aby wskazać alternatywne źródła dochodów, należy rozwiązać kolejny problem, czyli wydłużyć sezon rekreacyjno – turystyczny, który w tym regionie trwa, w zależności od warunków pogodowych, 2-3 miesiące (czerwiec-sierpień). Pozostała część roku daje bardzo słabe możliwości do uprawiania rekreacji , czy turystyki ze względu głównie na ubogą infrastrukturę turystyczną.

dodane przez

DFE

url

www.dobiegniew.pl

adres

Gmina Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew