« Powrót do listy

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIEuropejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALKulturaPolskaTurystyka

kraj

Polska

rejon

Gminy Sianów i Malechowo

koszt projektu

2.539.596 PLN

cel

Celem projektu prowadzonego przez Partnerstwo „Razem” jest utworzenie podstaw pięciu wiosek tematycznych oraz przygotowanie ich mieszkańców do zarabiania w związku ze specjalizacją wiosek. Mają one współpracować ze sobą i wzajemnie się wspierać. Pomoże to:

 • Sprawdzić model wioski tematycznej w warunkach kilku różnych wsi na podobnym obszarze.
 • Wykorzystać możliwość współpracy i wzajemnego wspierania się mieszkańców wsi objętych projektem.
 • Zwiększyć szanse rynkowe wiosek. Pięć wiosek łatwiej jest promować, łatwiej też ściągnąć do nich klientów.

realizator

Projekt realizuje Partnerstwo „Razem” utworzone przez Fundację Wspomagania Wsi (administrator projektu).

partnerzy

 • Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
 • Stowarzyszenie „Hobbiton”
 • Fundacja „Odnowa Wsi”
 • Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
 • Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”

odbiorcy

Głównymi odbiorcami są rolnicy z wiosek objętych projektem.

okres realizacji

Od czerwca 2005 do sierpnia 2007

rezultaty

W trakcie realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • Utworzono zespół pięciu wiosek tematycznych, które stały się miejscem dla dalszych eksperymentów i uczenia się poprzez działanie dla mieszkańców innych wsi i małych miast.
 • Przeszkolono i przygotowano pięćdziesiąt osób do pracy związanej ze specjalizacjami poszczególnych wiosek.
 • Powstało pięć gospodarstw edukacyjnych.
 • Przygotowano mieszkańców wiosek tematycznych do pełnienia roli trenerów i popularyzatorów tego typu rozwiązań
 • Utworzono portal internetowy i forum dyskusyjne poświęcone wioskom tematycznym.
 • Przeszkoleni rolnicy są dla innych przykładem nowych kwalifikacji i usług, które stają się istitnym źródłem dochodów.

źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny – Inicjatywa Wspólnotowa Equal

dodane przez

DFE

url

www.wioskitematyczne.org.pl

adres

Partnerstwo na rzecz rozwoju „Razem”
pl. Polonii 1, 75-415 Koszalin
tel. 48943481545, fax. 48943481545
e-mail: trogir@tlen.pl