« Powrót do listy

Parki i ogrody oczami młodzieży

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaPharePolska

kraj

Polska

cel

Celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Parki i ogrody oczami młodzieży” jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Twórcy projektu pragną, by angażowali się oni w sprawy publiczne i chcą zmotywować uczniów do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi i wielorakim formom działań, program ma szansę na to, aby w jego realizację włączyli się uczniowie o różnych zainteresowaniach i temperamentach: sprawni obserwatorzy, analitycy, rysownicy, przyrodnicy i uczniowie lubiący historię, młodzież o zdolnościach przywódczych, chętni do prowadzenia zajęć z młodszymi kolegami czy do spotkań z urzędnikami, przyszli naukowcy gotowi do prowadzenia sesji. Projekt ma na celu nie tylko podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa (młodzieży). Służy także wzmocnieniu współpracy pomiędzy społecznością lokalną i administracją samorządową oraz podnoszeniu indywidualnego zaangażowania obywateli w obszarze ochrony przyrody wartości kulturowych swojego najbliższego otoczenia. Projekt opiera się o aktywne formy edukacji, a czynne włączenie się uczniów w zbieranie informacji dotyczące swojej miejscowości wymaga kontaktów i współpracy nie tylko z administracją samorządową i instytucjami państwowymi, ale również ze społecznością lokalną, która jest „gospodarzem” przestrzeni publicznej. Szczegółowe cele projektu to:

  • zaangażowanie uczniów i społeczności lokalnej w opiekę nad parkami oraz w promocję swego regionu
  • utworzenie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych w parkach, dzięki którym mieszkaniec czy turysta będzie mógł zapoznać się z florą i fauną odwiedzonego miejsca a także z jego historia, a funkcja rekreacyjna parku zostanie uzupełniona o funkcje dydaktyczną
  • kształtowanie wrażliwości mieszkańców miejscowości, w których położone są parki, a w szczególności nauczycieli i uczniów, na piękno i estetykę
  • ukazanie możliwości wykorzystywania parków i innych terenów zielonych jako terenu dydaktycznego do nauczania historii, przyrody oraz realizacji ekologicznej i regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej.

realizator

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem działającym w regionie łódzkim. Głównymi celami „Źródeł” są: pobudzanie świadomości ekologicznej, promowanie kultury ekologicznej i zdrowego stylu życia, działania na rzecz ochrony roślin, zwierząt i ich naturalnych siedlisk, zapobieganie degradacji środowiska. Członkowie Ośrodka chcą tworzyć spójny obraz świata oparty na poszanowaniu wszelkich form życia. Ich priorytetem są działania związane z edukacją ekologiczną. „Źródła” są ośrodkiem typowo miejskim, nie zajmującym się biologicznym aspektem ochrony środowiska, lecz podchodzącym do wychowywania społeczeństwa w sposób całościowy, poprzez łączenie elementów kultury, ekologii i twórczego myślenia.

odbiorcy

Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekt oraz ich społeczności lokalne (ok. 200 szkół z terenu większości województw Polski).

okres realizacji

Projekt trwa od 2005

rezultaty

  • Opracowanie „Poradnika szkolnego koordynatora projektu”.
  • Efektem pilotażowej wersji projektu z 2005 jest książka „Parki i ogrody woj. łódzkiego” oraz strona internetowa http://lodzkie.parki.org.
  • W ramach projektu realizowanego w 2006 roku powstala strona internetowa http://www.parki.org gdzie prezentowane są zrealizowane już przez uczniów opisy parków z ośmiu województw Polski. W miarę możliwości będą one także opublikowane w przewodnikach po parkach i ogrodach danego województwa.
  • W ramach projektu powstało już blisko osiemdziesiąt zrealizowanych opisów parków i ogrodów.

źródła finansowania

PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”,
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

dodane przez

DFE

url

www.parki.org

adres

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Więckowskiego 33 pok. 310, 90-734 Łódź
telefon/fax: 042 632 0311
e-mail: office@zrodla.org