Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Ochrona przyrody

WETLANDS II – Integrated Management of wetlands

Interregional Action for Technology Transfer – INTERACTT

TWEReferenceNET -Zarządzanie i zrównoważony rozwój chronionych wód słonawych

Zainwestujmy w rybołowstwo (Invest in Fish – Sustainable Fisheries Management)

Balic Master – Martime Safety. Transport and Environment in the South Baltic Sea Region

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Czystsza produkcja a ochrona środowiska

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Projekt budowy wspólnej polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków w Gubinie

Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej

Partnerstwo dla ratownictwa

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przesmyki

Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”

Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt

Ekorozwój Doliny Baryczy

Wieprz – Żywa Rzeka – wsparcie dla uczestnictwa społecznego w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza.

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego

AquaStress. Łagodzenie presji na środowisko wodne.

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Ochrona nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym i Naturpark Barnim

Transgraniczna infrastruktura turystyczna – ekologiczne zagospodarowanie polany „Głębokie”

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu

Ochrona przyrody zamiast ochrony granic

Polska Łąka

Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Centrum turystyczne Blumberger Muehle

Ponowne uzyskanie naturalnej dynamiki zalewowej na łąkach Rögnitz

Zrównoważony rozwój regionalny w rezerwacie biosfery Schaalsee

Słońce dla podmokłej wyspy Föhr (Promocja odnawialnych źródeł energii)

Tworzenie miejsc pracy przy ochronie przyrody

Ochrona i monitoring mniszki śródziemnomorskiej (Monachus monachus)

Ochrona przyrody i rozwój obszarów wiejskich

BaltCoast – Integrated Coastal Zone Development in the Baltic Sea

BALANCE – Zarządzanie Morzem Bałtyckim (Baltic Sea management)

IPAM – Integrative Protected Area Management in the Alps-Adriatic Region

Plan ochrony przyrody dla rolników w Austrii