Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Turystyka

Rozwój zrównoważonej turystyki (Development of a sustainable tourism)

Integracja Środowiska i Turystyki

Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów

GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonych miast

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim

Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu

Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

Rewaloryzacja Kopca tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.

Pomagamy naturze – mała wiejska infrastruktura rekreacyjna jako poprawa atrakcyjności gminy Dobiegniew

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Zagospodarowanie turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem rzecznego przejścia granicznego

Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok – Bełchatów

Transgraniczny cykl maratonów rowerowych

Park naturalistyczny Dolina Miłości – rewitalizacja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego

Spływ kajakowy po rzece Barycz

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2006” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne

Projekt BAR – Beskidzka Akademia Rozwoju

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Transgraniczna infrastruktura turystyczna – ekologiczne zagospodarowanie polany „Głębokie”

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk-Olomouc

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

AGORA – Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region – 2

Agroturystyka szansą dla regionu

Zielone miejsca pracy

AGORA – Network Sustainable Tourism Developmentin in the Baltic Sea Region

SuPortNet II – Sustainable Spatial Development with a Network of Ports for Boat Tourism

Centrum turystyczne Blumberger Muehle

Crossing Fences – The Green and Natural Heritage of Gardens & Parks goes Tourism

Partnerstwo Spreewaldu i Noordwest Overijssel

Planowanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego w regionie Warnow

Ochrona przyrody i rozwój obszarów wiejskich

Produkcja i marketing suszonych owoców z Doliny Pielach

Rowerowy raj dla wszystkich (Cycling paradise for all)

Turystyka bazująca na walorach ekologicznej energii („Okoenergie Tourism”)