Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami

Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim

Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi

Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przesmyki

Rewaloryzacja Kopca tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok – Bełchatów

Multikulturalne miejsce spotkań w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

SuPortNet II – Sustainable Spatial Development with a Network of Ports for Boat Tourism

Centrum turystyczne Blumberger Muehle

Ekologiczne Centrum Szkoleniowe Lasker Hofe

Planowanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego w regionie Warnow

Słońce dla podmokłej wyspy Föhr (Promocja odnawialnych źródeł energii)

Ochrona przyrody i rozwój obszarów wiejskich

Ciepło z lasu (Heat from the forest)

Rowerowy raj dla wszystkich (Cycling paradise for all)