Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg III

WETLANDS II – Integrated Management of wetlands

Rozwój zrównoważonej turystyki (Development of a sustainable tourism)

TWEReferenceNET -Zarządzanie i zrównoważony rozwój chronionych wód słonawych

Balic Master – Martime Safety. Transport and Environment in the South Baltic Sea Region

GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonych miast

Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu

Partnerstwo dla ratownictwa

Pomagamy naturze – mała wiejska infrastruktura rekreacyjna jako poprawa atrakcyjności gminy Dobiegniew

creActiveNET – Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie

Zagospodarowanie turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem rzecznego przejścia granicznego

Transgraniczny cykl maratonów rowerowych

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2006” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Ochrona nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym i Naturpark Barnim

Transgraniczna infrastruktura turystyczna – ekologiczne zagospodarowanie polany „Głębokie”

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk-Olomouc

AGORA – Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region – 2

AGORA – Network Sustainable Tourism Developmentin in the Baltic Sea Region

Crossing Fences – The Green and Natural Heritage of Gardens & Parks goes Tourism

Sustainable Development Action Plan

BaltCoast – Integrated Coastal Zone Development in the Baltic Sea

BALANCE – Zarządzanie Morzem Bałtyckim (Baltic Sea management)

CER² – Central European Regions Cluster for Energy from Renewables.NETwork