Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Edukacja ekologiczna

Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej

Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Rewaloryzacja Kopca tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.

creActiveNET – Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie

Wieprz – Żywa Rzeka – wsparcie dla uczestnictwa społecznego w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza.

Parki i ogrody oczami młodzieży

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Ochrona przyrody zamiast ochrony granic

Centrum turystyczne Blumberger Muehle

Ekologiczne Centrum Szkoleniowe Lasker Hofe

Centrum ekologiczne Oko-Domane Bobbe

Grecki obóz dla dzieci