Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

CLIPS – Capitale locale per imprese di promozione sociale

Fare impresa sociale nellambito delle fonti energetiche rinnovabili

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”

Centrum Zielonych Technologii

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Projekt pilotażowy: „Model produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej”

Cyber-ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce

Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku

Sudety – szansa dla młodych

Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Dajmy sobie pracę – Ekoszansa

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM

Zielone Technologie w województwie podlaskim

Eko-praca/ Kobiety wiejskie (Κοινωνία πληροφορίας και προσαρμοστικότητα γυν/κείων γεωργοσυν/κών επιχειρήσεων)