Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Phare

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Projekt budowy wspólnej polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków w Gubinie

Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej

Projekt Sedina. Wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych.

Wieprz – Żywa Rzeka – wsparcie dla uczestnictwa społecznego w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza.

Park naturalistyczny Dolina Miłości – rewitalizacja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Parki i ogrody oczami młodzieży

Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej „Możemy więcej dla Załęża”

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna