Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Pomoc społeczna

Fare impresa sociale nellambito delle fonti energetiche rinnovabili

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Mapa drogowa do pracy

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”

Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej „Możemy więcej dla Załęża”

Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

Sudety – szansa dla młodych

Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Dajmy sobie pracę – Ekoszansa

Ekologiczne Centrum Szkoleniowe Lasker Hofe

Centrum ekologiczne Oko-Domane Bobbe