Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Czystsza produkcja a ochrona środowiska

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy

„Dolina Ekologicznej Żywności” na Lubelszczyźnie

Wsparcie na starcie

Agroturystyka szansą dla regionu

Zielone miejsca pracy