« Powrót do listy

Fundusze UE 2014-20 w regionach: dla ludzi i środowiska – materiały pokonferencyjne

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwoju

W dniu 18.9.2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusze unijne 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Poniżej znajdą Państwo materiały prezentowane podczas konferencji oraz linki do artykułów prasowych.

Raporty:

raport-adaptacja

raport-energetyka

raport-przyroda

Ochrona środowiska w funduszach europejskich 2014-2020

Prezentacje z konferencji:

Krzysztof Smolnicki_Bioróżnorodność w RPO 2014-20

Sławomir Sobieszak_Procedura NGO w RPO woj. dolnośląskiego

Przemysław Nawrocki_RPO 2014_20 a bioróżnorodność

Julia Krzyszkowska_Rekomendacje dla RPO w zakresie energetyki

Wojciech Szymalski_OZE na świecie

Marta Wiśniewska_adaptacja do zmian klimatu w RPO 2014_20

Roman Konieczny_metody ograniczania ryzyka powodziowego w Polsce

 

Doniesienia medialne:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16667411,Potrzeba_wiecej_funduszy_unijnych_na_ochrone_srodowiska.html

http://gramwzielone.pl/trendy/12734/45-mld-euro-dotacji-na-oze-w-regionach-tylko-6-z-nich-chce-wspierac-prosumentow

http://biznesalert.pl/krzyszkowska-pieniadze-z-unii-na-oze-mozna-wydac-lepiej/

http://www.reo.pl/raport-fundusze-na-szostke-czyli-pieniadze-na-energetyke-z-rpo

http://www.reo.pl/polska-zielona-siec-ocenia-plany-wykorzystania-funduszy-unijnych

http://www.cire.pl/item,99012,1,0,0,0,0,0,polska-zielona-siec-mozna-lepiej-spozytkowac-unijne-srodki-na-energetyke.html