Województwo mazowieckie

01-02-2016

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. mazowieckim

09-03-2015

Mazowieckie – ostateczna lista kandydatów przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020

24-02-2015

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO 2014-2020 w woj. mazowieckim

10-02-2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. mazowieckiego do 19 lutego 2015

20-12-2013

Materiały z debaty w woj. mazowieckim

05-12-2013

Debata nt.RPO 2014-2020 w woj. mazowieckim 18.12.2013

11-10-2013

Stanowisko POE woj. mazowieckie

02-04-2013

Analiza RPO – woj. mazowieckie

28-03-2013

Warsztaty dla POE – woj. mazowieckie materiały

15-02-2013

Warsztaty dla POE w woj. mazowieckim 11-12.3.2013