« Powrót do listy

Debata nt.RPO 2014-2020 w woj. mazowieckim 18.12.2013

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”mazowieckie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. mazowieckie”

która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 o godz. 10:30

 w Centrum Konferencyjnym Zielna (Sala A)

przy ul. Zielnej 37 w Warszawie

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Warszawy (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 16 grudnia 2013. Liczba miejsc jest ograniczona, więc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatorów: Anna Krawczyk, aniak@zielonasiec.pl, tel. 668 386 848. 

Zaproszenie_debata RPO_woj.mazowieckie