« Powrót do listy

Sudety – szansa dla młodych

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolskaPomoc społecznaProdukt lokalnyZielony biznes

koszt projektu

2,8 mln zł

cel

 • zrównoważony rozwój górski,
 • przyspieszenie procesu rozwoju nowych i udoskonalenie już istniejących metod pracy, co dałoby młodym ludziom nowe narzędzia i nowe podejście do problemów związanych z pracą w tych dziedzinach,
 • umożliwienie bezrobotnym zdobycia części środków na podjecie działalności gospodarczej w takich dziedzinach, jak: rolnictwo górskie, agroturystyka, produkt regionalny (produkcja, dystrybucja, standardy UE i promocja), hotelarstwa, regionalna gastronomia i zarządzanie w/w,
 • pomoc kobietom obciążonym obowiązkami rodzinnymi w samozatrudnieniu lub w znalezieniu alternatywnych źródeł dochodu, jakim może być np. wykonywanie rzemiosła artystycznego.

realizator

Stowarzyszenie Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich „Wybrani w Górach”
Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, finansowanych przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, Europejskie Fundacje:
Kinderpostzegels, Visegrad Fund, Robert Bosch Stiftung i polskie: Fundacji Batorego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, etc. Przykładowe projekty (zrealizowane lub w których stowarzyszenie było Partnerem):
„Pollachi tra monti dlla Halle Aosta”, konferencja Wyszecheadzka z udziałem premierów, ministrów, parlamentarzystów pt.:
„Sudety- back to the future” i „Zrównoważony rozwój górski”.
Członkowie stowarzyszenia są we władzach międzynarodowych organizacji górskich (AEM, EM.).

Cele stowarzyszenia to:

 • wspieranie porozumienia, wymiany informacji i doświadczeń, a także dialogu między swymi członkami w celu lepszego poznania różnych aspektów górskiej rzeczywistości; inicjowanie wspólnych działań wspierających organizacje mieszkańców gór i w szeroko pojęty sposób promowania solidarności między mieszkańcami gór ponad podziałami politycznymi i partykularnymi interesami,
 • wypowiadanie się w sprawach górskich i reprezentowanie wspólnych górskich interesów, a w szczególności interesów społeczności wobec władz i opinii publicznej – w celu pełnego uznania tożsamości mieszkańców gór, lepszego rozumienia i docenienia specyfiki tej tożsamości,
 • informowanie członków stowarzyszenia, a także społeczności górskich o polityce, przepisach prawnych i innych uregulowaniach inicjowanych i wprowadzanych w życie przez władze różnych szczebli. Propagowanie znajomości środowiska mieszkańców gór i specyficznych dla górskich rejonów.

partnerzy

 • 6 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Kotliny Kłodzkiej,
 • Park Narodowy Gór Stołowych,
 • Federacja Agroturystyczna,
 • grupa Eurodeputowanych,
 • Starostwo Powiatowe w Kłodzku
 • Europejskie Centrum Pracy

odbiorcy

grupa 300-400 maturzystów i absolwentów lat poprzednich (do 35 lat) z 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu: rolniczym, hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym z Kotliny Kłodzkiej

okres realizacji

październik 2004 – czerwiec 2007

rezultaty

 • podniesienie kwalifikacji osób przede wszystkim ze wsi i małych miasteczek,
 • zaangażowanie do pracy partnerskiej jak największej rzeszy obywateli społeczności lokalnej ( w tym także beneficjentów) w budowanie programów rozwiązujących palące problemy bezrobocia,
 • zorientowanie na proces i działanie w kierunku poprawy istniejących oraz rozwoju nowych metod, instrumentów i podejścia do problemów,
 • zaszczepienie „good mountains practices” w regionach górskich,
 • wypracowanie nowego modelu nauczania w szkołach, uwzględniającego ewaluacje programu „Absolwenci 2004 w Aoście” i rozpoczęcie procesu dostosowywania modelu edukacyjnego do potrzeb rynkowych.

efekty dodatkowe

Przyszłość projektu:
podjęcie działań uwzględniających kwestie horyzontalne określone w programie EQUAL, zarówno dotyczące zrównoważonego rozwoju górskiego, rozwoju regionalnego, budowę społeczeństwa informacyjnego, politykę równych szans kobiet i mężczyzn i promowanie dobrych stosunków pomiędzy regionami górskimi Europy o różnych kulturach i tradycjach, – stworzenie strony www, redagowanej także przez beneficjentów, – opracowanie regionalnej książki kucharskiej, – opracowanie przez stowarzyszenia: agroturystyczne, hotelarzy i restauratorów oraz reprezentacje uzdrowisk wspólnie z Partnerami formuły ‘jarmarków produktu regionalnego” oraz systemu rezerwacji miejsc a także programu praktyk w hotelach, domach wczasowych oraz gospodarstwach agroturystycznych, a także w punktach gastronomicznych.

źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny/ Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

dodatkowe działania

Tło projektu:
Według danych Starostwa Kłodzkiego szkoły ponadgimnazjalne opuszcza rocznie ponad 800 osób, z czego zaledwie ¼ próbuje podjąć naukę na studiach, nie zawsze z dobrym skutkiem. W tym roku przyjęto do szkół o wyżej wymienionych profilach 927 osób, zatem będzie rosła grupa bezrobotnych, jeśli nie zostaną oni lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, a także do wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w zdobywaniu wiedzy. Jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych bezrobotnych po szkołach licealnych i średnich zawodowych – także widać tendencje wzwyżkową. Według szacunków dyrektora Szkoły Rolniczej w Bożkowie połowa uczniów wraca do nierentownych gospodarstw rolnych, pomagając rodzicom w małym wymiarze godzin i z braku wystarczającej wiedzy i umiejętności nie potrafi zmienić profilu gospodarstwa na bardziej dochodowy. Wielu beneficjentów znalazłoby prace w swoim zawodzie w wysoko standardowych sanatoriach i hotelach, a nawet za granicą, ale brak znajomości języków obcych całkowicie wyklucza takie rozwiązanie.
Generalnie w powiecie kłodzkim, leżącym na terenach górskich i podgórskich, bezrobocie sięga 34%. Na tym obszarze skończyły się także dopłaty do rolnictwa górskiego (Uchwała Górska z 1985 r., anulowana decyzja Sejmu RP w 1989 r.)

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

adres

Krzysztof Komornicki
Stowarzyszenie „Wybrani w górach”
ul. Górna 19 Wójtowice
57-516 Stara Bystrzyca
tel. 074/81 11 880; e-mail:zdanie@zg.pl