« Powrót do listy

Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

koszt projektu

102 117,66 PLN

cel

Zrealizowany projekt, będący częścią większego projektu zainicjowanego w 1997 r. przez Śląski Związek Gmin i Powiatów „Rowerem po Śląsku”, miał służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców Gminy poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej umożliwiającej prowadzenie działań o charakterze gospodarczym zgodnych ze „Strategią rozwoju Gminy Popielów”, wykorzystujących środowisko przyrodnicze i kulturowe, możliwości rozwoju miejscowości oraz lokalną aktywność społeczną.
Rozwój i rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez min. oznakowanie ścieżek rowerowych, wiązało się także ze zwiększeniem atrakcyjności terenów dla potencjalnych inwestorów i firm już inwestujących w tych rejonach.
Ponadto oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych jest jednym z elementów sprzyjających aktywizacji obszarów wiejskich, co było szczególnie istotne w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
Celem projektu było również zwiększenie ruchu turystycznego, który zaowocuje powstaniem nowej bazy gastronomicznej i noclegowej, a co za tym idzie wzrostem gospodarczym gminy oraz wzrostem zatrudnienia. Planowane było, iż przy trasie wybudowane zostaną 2 punkty gastronomiczne, gdzie zatrudnienie znajdą 4 osoby i w Popielowie w budowanym hotelu z 27 miejscami noclegowymi i restauracją stworzonych zostanie 5 miejsc pracy.
Projekt miał także przyczynić się do zwiększenia integracji rodzinnej za pomocą stworzonej przyjaznej przestrzeni publicznej, z której w wolnych chwilach będą korzystać i podziwiać uroki przyrody całe rodziny.

realizator

Gmina Popielów

odbiorcy

Mieszkańcy gminy oraz turyści odwiedzający region.

rezultaty

W wyniku realizacji projektu pn. „Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w gm. Popielów” zostało zmodernizowanych i oznakowanych 40 km ścieżek rowerowych przebiegających przez miejscowości: Popielów, Popielowską Kolonię, Rybną, Stare Kolnie i Stobrawę. Opracowano trasę rowerową nr 107 „Dolina Odry” pozwalającą na zapoznanie się z licznymi atrakcjami i ciekawostkami przyrodniczymi gminy, a także odcinki tras nr 59 i 142 przecinających trasę nr 107 i uzupełniających ją.
Trasę nr 107 oraz odcinki tras nr 59 i 142 wyznaczono mając na uwadze przede wszystkim miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym, a mianowicie: Gęsi Staw, dąb Klary, las łęgowy, jarzęby szwedzkie, terasę zalewową Odry, śluzę polderu Rybna – Stobrawa, las grądowy, Starorzecza nad Stobrawą, Czapliniec. Spośród atrakcji krajoznawczych uwzględniono śluzę polderu, śluzę dla barek na Odrze, grodzisko w Starych Kolniach i zabytki w Popielowie: kościoły drewniany i murowany, wiatrak, dawną polską szkołę mniejszościową, cegielnię, a także pomniki ofiar I wojny światowej oraz działaczy Związku Polaków w Niemczech.
W celu podstawowego oznakowania ścieżek wykonano 444 szt. znaków oraz tabliczek z oznaczeniem tras, a na pniach zostało namalowanych dodatkowych 237 znaków. Poza tym w ważniejszych miejscach ustawiono 10 szt. tablic informacyjnych i 6 szt. tablic dydaktycznych, z najważniejszymi informacji na temat Gminy Popielów oraz miejsc w których są one zlokalizowane. Podczas projektowania tras nie stwierdzono miejsc odpoczynkowych dla turystów, w związku z tym wykonano trzy niewielkie punkty relaksacyjne składające się ze stołu, ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery.
Prowadzona w gospodarstwie agroturystycznym położonym w Starych Kolniach ewidencja osób odwiedzających to gospodarstwo oraz korzystających z tras rowerowych, pokazuje że tylko w 2008 roku w powyższym gospodarstwie rowery wypożyczyło 200 osób, a z przejażdżek bryczkami skorzystało ponad 600 turystów.

rezultaty ekologiczne

Zrealizowany projekt wpływa pozytywnie na realizację postaw prozdrowotnych i proekologicznych, a poza tym był odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie współczesnej komunikacji i rekreacji. Może motywować ludzi do korzystania ze ścieżek rowerowych i ograniczania używania pojazdów samochodowych. To z kolei wiąże się pośrednio z ochroną czystego powietrza poprzez mniejszą emisję spalin do atmosfery.

źródła finansowania

  • 76 588,24 zł (75%) – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • 10 150,76 zł (9,94%) – dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
  • 15 378,66 zł (15,08 %) – środki z budżetu gminy

dodane przez

DFE

adres

Gmina Popielów,
ul. Opolska 13,
46-090 Popielów
tel. 077 4275 822