« Powrót do listy

Projekt pilotażowy: „Model produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej”

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALGospodarka społecznaPolskaZielony biznes

kraj

Polska

rejon

Powiat Namysłowski i Powiat Gliwicki

cont

Powiększanie ilości rolników ekologicznych i rozszerzanie sieci powiązań pomiędzy rolnikami i konsumentami.

koszt projektu

200 000 zł

cel

Celem projektu jest utworzenie sieci powiązań handlowych pomiędzy rolnikami, przetwórcami i dystrybutorami produktu ekologicznego. Sieć ma umożliwić sprawną współpracę, która zapewni zbyt wytworzonego produktu ekologicznego oraz w przyszłości wygeneruje stabilne źródło dochodów dla ludności rolniczej Powiatu Namysłowskiego i Gliwickiego.

realizator

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach – stowarzyszenie. Od 14 lat zajmuje się promocją rolnictwa ekologicznego na terenie całej Polski i rozwojem terenów wiejskich.

partnerzy

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

odbiorcy

Rolnicy pragnący się przestawić na rolnictwo ekologiczne i przetwórcy żywności.

okres realizacji

1.11.2005 – 31.10.2007

rezultaty społeczne

  • Zabezpiecznie zbytu małym producentom i przetwórcom żywności
  • Utworzenie nowych miejsc pracy dystrybutorów żywności ekologicznej
  • Utworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i konsumentami ekologicznej żywności

rezultaty ekologiczne

Powiększenie obszaru upraw ekologicznych z korzyścią dla środowiska i różnorodności biologicznej.

źródła finansowania

Całość finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

możliwe źródła finansowania w Polsce

Europejski Funduszu Społeczny, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

dodane przez

DFE

url

www.pkegliwice.pl/programy/wdrazanie_rozwoju/projekt_wigs.html

adres

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
Ul. Kaszubska 2 skr.poczt.489 44 – 100 Gliwice
tel/fax: +48 prefiks 32 231 85 91
e-mail: biuro@pkegliwice.pl