Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Gospodarka społeczna

CLIPS – Capitale locale per imprese di promozione sociale

Fare impresa sociale nellambito delle fonti energetiche rinnovabili

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

Projekt pilotażowy: „Model produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej”

Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku