« Powrót do listy

GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonych miast

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

koszt projektu

2 388 881,48 PLN

cel

Głównym celem projektu była poprawa stanu miejskich terenów zielonych jako elementu zrównoważonego miasta. Poprzez zainicjowanie strukturalnych zmian, rozwinięcie „Zielonej strategii” oraz promocji wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w skali międzynarodowej dążono do poprawy stanu i pełnionych funkcji miejskich przestrzeni zielonych. Ponadto w ramach projektu w Sanoku wybudowano platformę widokową w parku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku Sanoka projekt stanowił uzupełnienie procesu rewitalizacji miasta na obszarze terenów zielonych i wpisał się w realizowaną od 2003 roku koncepcję Zielonego Miasta.
Podstawowym celem projektu było odnowienie rekreacyjnych i wypoczynkowych funkcji parku.

realizator

Gmina Miasta Sanoka

partnerzy

  • Dept. Of Urban Green & Waste Mang. Dresden – Lider projektu
  • Institute of Ecological and Regional Development, Dresden
  • Municipality of Leipzing
  • Centre of Enviromental Reaserch, Leipzing
  • German Association for Housing Urban and Spatial Development, Berlin
  • Municipality of Nova Gorica
  • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Ljublijana
  • Municipality of Halandri
  • Municipality of Volos
  • Municipality of Xanthi

odbiorcy

Mieszkańcy Sanoka i turyści odwiedzający miasto, pracownicy Urzędu Miasta Sanoka.

rezultaty

Przywrócono rolę parku miejskiego jako jednego z największych i najbardziej przyjaznych miejsc dla wypoczynku w mieście. Stworzono nową infrastrukturę na terenach zielonych, co wpłynęło na społeczny, ekonomiczny oraz ekologiczny rozwój miasta. Utworzenie platformy widokowej przeznaczonej do obserwacji zjawisk astronomicznych, przyrodniczych oraz krajobrazowych, przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta.
Obszar parku przygotowano również dla potrzeb edukacji ekologicznej.
Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami pracownicy Urzędu Miasta Sanoka poznali sposoby i narzędzia zarządzania przestrzenią miejską.

rezultaty ekologiczne

Odnowienie rekreacyjnych i wypoczynkowych funkcji parku miejskiego podniosło jego walory estetyczne i edukacyjne co przełożyło się na wzrost ilości „zielonych lekcji” prowadzonych przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe na jego terenie. Wydano także kalendarz przyrodniczy opisujący walory parkowej fauny i flory z uwzględnieniem zjawisk w poszczególnych porach fenologicznych jakie można obserwować z tarasu widokowego.

źródła finansowania

Program Interreg IIIB CADSES

dodane przez

DFE

url

www.sanok.pl
www.greenkeys.org

adres

Gmina Miasta Sanoka

Ul. Rynek 1,
38-500 Sanok.