Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program Leader

Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw

Ekorozwój Doliny Baryczy

Nowe technologie, know – how i energie odnawialne

WIECZNO – tworzenie Lokalnej Grupy Działania

Projekt BAR – Beskidzka Akademia Rozwoju

Polska Łąka

Ponowne uzyskanie naturalnej dynamiki zalewowej na łąkach Rögnitz

Partnerstwo Spreewaldu i Noordwest Overijssel

Area-based quality Trade Mark

Ryby i wyspa

Grecki obóz dla dzieci

LGD Czechy Zachodnie – partnerstwo lokalne

Produkcja i marketing suszonych owoców z Doliny Pielach

Plan ochrony przyrody dla rolników w Austrii

Turystyka bazująca na walorach ekologicznej energii („Okoenergie Tourism”)