« Powrót do listy

Dajmy sobie pracę – Ekoszansa

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolskaPomoc społeczna

kraj

Polska

koszt projektu

Działanie 2: 9.330.000 PLN;
Działanie 3: 2.475.000 PLN

cel

Celem projektu jest readaptacja społeczna i zwiększanie potencjału własnego osób dyskryminowanych bądź wykluczonych z rynku pracy, tworzenie dostosowanych do potrzeb tej grupy alternatywnych form zatrudnienia w ośrodkach, jak i zielonych miejsc pracy dla społeczności lokalnych.
Wkład Partnerstwa „Dajmy sobie pracę– Ekoszansa” w poprawę niekorzystnej sytuacji na rynku pracy osób wychodzących z uzależnień, żyjących z HIV/AIDS, polega na stworzeniu i przetestowaniu zintegrowanego systemu terapii, edukacji i pracy, powiązanego z ekologią i zrównoważonym rozwojem w społecznościach lokalnych.

realizator

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach.
UNDP w Polsce podlega działalności biura regionalnego na Europę i kraje WNP. Rolą Programu w Polsce jest wspieranie jak najlepszego wykorzystania przez nasz kraj korzyści płynących z integracji z Unią Europejską i dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego. Poprzez te działania UNDP wspiera realizację przez Polskę Milenijnych Celów Rozwoju.Obecnie biuro UNDP realizuje program na lata 2004-2005. Działania UNDP zawierają się w sześciu podstawowych obszarach tematycznych. Są to: ochrona środowiska, profilaktyka HIV/AIDS, pomoc rozwojowa, współpraca z biznesem i samorządem, rozwój społeczny i program na rzecz kobiet.

partnerzy

 • NZOZ MONAR Ośrodki Rehabilitacyjno-Readaptacyjne
 • Ośrodki Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”
 • SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” Różewiec
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Oddział XVI Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Grzmiącej,
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
 • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Bez Granic”

odbiorcy

Beneficjentami projektu są osoby żyjące z HIV/AIDS, wychodzące z uzależnień od środków psychoaktywnych w trakcie terapii w ośrodkach rehabilitacji i readaptacji, oraz ubogie wiejskie społeczności lokalne wokół ośrodków. Po zakończeniu terapii, z racji na deficyt wykształcenia, brak nawyków pracy i stygmatyzację, podopieczni mają problemy z integracją na rynku pracy. Grupa ta była dotychczas pomijana w standardowych działaniach instytucji rynku pracy.

rezultaty

 • powstanie przetestowany model zintegrowanego systemu terapii, edukacji i pracy do replikacji w innych placówkach,
 • stworzony zostanie system zawodowych szkoleń ekologicznych (bioróżnorodność rolna, biomasa, hipoterapia i jeździectwo; ochrona starych parków; zielarstwo, pszczelarstwo, szkutnictwo i ekobudownictwo), który obejmie 460 beneficjentów,
 • powstanie wewnętrzny rynek zielonych miejsc pracy w ośrodkach oraz poszerzona zostanie oferta lokalnego rynku pracy,
 • otwarty dostęp do społeczeństwa informacyjnego dla pacjentów ośrodków rehabilitacji i readaptacji, społeczności lokalnych oraz osób żyjących z HIV/AIDS w środowiskach miejskich (region śląsko-krakowski i stołeczny),
 • podniesiony zostanie poziom potencjału własnego beneficjentów, co poprawi ich jakość życia i ułatwi integrację na rynku pracy,
 • poprawiony zostanie poziom akceptacji społecznej osób żyjących z HIV/AIDS oraz osób wychodzących z uzależnień,
 • powstanie szereg dobrych praktyk w dziedzinie wdrażania zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych

źródła finansowania

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.ctnmonar.org

adres

Jacek Pisarek
UNDP Polska
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
tel: +48 22 576 81 82, fax: +48 22 825 49 58
e-mail: jacek.pisarek@undp.org