« Powrót do listy

creActiveNET – Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolska

koszt projektu

243 tys. euro

cel

Podstawowym założeniem projektu było stworzenie nowoczesnego, pierwszego w regionie Centrum Nauki. Jego główny cel to rozwój i promocja, wśród dzieci i młodzieży, aktywnej edukacji, która łączy naukę i zabawę, oraz propagowanie nowych, aktywnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnych. Jednakże zamysłem centrum jest zainteresowanie naszymi ideami nie tylko dzieci – jest ono otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, kwalifikacje czy zdolności. Celem, który również stale realizuje EXPERYMENT, jest kreowanie i wdrażanie, często we współpracy z różnymi organizacjami czy grupami, nowych inicjatyw edukacyjnych. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, tak jak zakładano w projekcie, jest interaktywnym miejscem, którego głównym celem jest, aby nauka była nie stresem, lecz przyjemnością, a wszelkie procesy zachodzące w przyrodzie przekazywane były w sposób interaktywny – poprzez uczestnictwo w doświadczeniach, kreatywną eksplorację i eksperymenty. Tak, jak zakładał projekt, wszystkie działania EXPERYMENTU dążą do udziału w kreowaniu dynamicznych, dobrze wyedukowanych społeczności lokalnych, oraz rozwijania edukacyjnej i innowacyjnej kultury. EXPERYMENT stał się również, tak jak planowano w projekcie, miejscem szerokiej wymiany doświadczeń i wiedzy, a także miejscem konferencji, warsztatów i wykładów skierowanych do nauczycieli, oraz polem wdrażania dobrych praktyk w nauczaniu. Zamysłem EXPERYMENTU jest stałe rozwijanie i pogłębianie tej współpracy na polu wspólnych i długotrwałych działań.

realizator

Gdyńskie Centrum Innowacji

partnerzy

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Kłajpedzie
  • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
  • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

odbiorcy

Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli i uczniów

rezultaty

Bezpośrednim efektem projektu było powstanie interaktywnej wystawy – Centrum Nauki EXPERYMENT. Cieszy się ono, nieprzerwanie od powstania 1 czerwca 2007 roku, ogromnym zainteresowaniem. Głównym wskaźnikiem sukcesu w przypadku oddźwięku wśród społeczeństwa jest liczba odwiedzających Centrum. Od początku istnienia zanotowało ono ponad siedemdziesiąt tysięcy odwiedzin. Również na stronie internetowej Centrum odnotowuje stale zwiększającą się ilość wejść. Podobnie jest w przypadku stale rosnącej liczby odbiorców newslettera.

rezultaty społeczne

Większość z rezultatów osiągniętych przez EXPERYMENT związana jest ze wzrostem zainteresowania nauką poprzez dostarczanie alternatyw dla tradycyjnego nauczania, oraz ze wzrostem świadomości innowacyjnej edukacji – tak wśród nauczycieli, rodziców, jak i dzieci.
Experyment odnotowuje stale wzrost ilości zorganizowanych grup szkolnych odwiedzających wystawę (miernik – kalendarz rezerwacji grupowych). Powstanie i propagowanie idei Centrum odniosło skutek zarówno w przypadku zainteresowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, lecz również i szkół ponadgimnazjalnych. Założenie, które przewidywało zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki przez zabawę, spełnia się codziennie, czego wskaźnikiem są pozytywne opinie wyrażane przez odwiedzających. Grupy odwiedzające EXPERYMENT biorą udział w eksplorowaniu wystawy z entuzjazmem godnym najwspanialszej rozrywki, a wychodzą z niego pełni nowych doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Miernikiem sukcesu są w tym przypadku ankiety wypełniane podczas wizyty w EXPERYMENCIE – tak skierowane dla nauczycieli, jak i uczestników grup. Wynika z nich jasno, że Centrum w bardzo dużym stopniu spełnia oczekiwania odwiedzających. Popularność Centrum w środowiskach szkolnych jest również spowodowana reklamą bezpośrednią – pozytywnymi opiniami wśród uczniów i nauczycieli.
Współpraca z nauczycielami, jako jedno z priorytetowych działań EXPERYMENTU, przyniosło również owocne rezultaty. Stał się on jednym z niewielu w regionie inicjatorem działań, mających na celu wdrażanie dobrych praktyk w nauczaniu. Bardzo ważnym efektem, w kontekście rozwoju idei aktywnej edukacji w regionie, jest nawiązanie współpracy z grupą nauczycieli ją propagujących. Nauczyciele ci, zaangażowani w idee przyświecające Centrum, tworzą autorskie scenariusze zajęć, mogących odbywać się w EXPERYMENCIE. Biorą również udział w warsztatach i konferencjach, mających na celu wymianę doświadczeń i wiedzy. Grupa ta, mająca na uwadze dobro lokalnych społeczności, przyczynia się do ustalania nowych standardów nauczania – nowoczesnych i aktywnych. Miernikiem sukcesu w tym działaniu jest, przede wszystkim, zwiększająca się ilość nauczycieli traktujących wizytę w Centrum nie jako wycieczkę szkolną, lecz jako cenne i nietypowe doświadczenie edukacyjne.
Odbiorcami interaktywnego Centrum, tak jak zamierzano w projekcie, zostały nie tylko dzieci. EXPERYMENT integruje również całe rodziny. Rezultat tych działań widać szczególnie w kontekście aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowania grup pokoleniowych podczas wspólnie podejmowanych działań – weekendowych warsztatów czy spotkań. Podczas organizowanych imprez „edukują” się całe rodziny, a chęć do nauki jest intensyfikowana dzięki atrakcyjnej i dynamicznej formie przekazywania wiedzy. Efekt integracyjny widać również bardzo wyraźnie podczas wspólnego i aktywnego, ze strony wszystkich członków rodziny, zwiedzania EXPERYMENTU. Wskaźnikiem sukcesu na tym polu jest ogromne zainteresowanie rodzin ofertą warsztatową Centrum, oraz bardzo wysoka frekwencja. Rezultatem takiej linii rozwoju oferty jest ciągłe poszukiwanie i realizowanie nowych tematów do spotkań, oraz stałe rozszerzanie oferty warsztatowej w kierunku różnych dziedzin.

rezultaty ekologiczne

Efektem działania Centrum jest również pozytywny wpływ na edukację ekologiczną – tak dorosłych, jak i dzieci. W najprostszy, a zarazem najefektywniejszy sposób odwiedzający mogą uświadomić sobie wagę zagadnień związanych ze środowiskiem, w którym żyją.

źródła finansowania

  • Finansowanie z INTERREG IIIA dla Gdyni: 182 250 euro;
  • Wkład własny Gdyni: 60 750 euro

dodane przez

DFE

email

n.grzywacz-leszkowska@gci.gdynia.pl
e.depta@gci.gdynia.pl

url

www.experyment.gdynia.pl

adres

Gdyńskie Centrum Innowacji

Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia