Województwo pomorskie

01-02-2016

Debata nt. Funduszy UE w woj. pomorskim – 19. lutego 2016

02-11-2015

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. pomorskie

15-09-2014

Materiały z debaty w woj. pomorskim

11-09-2014

Stanowisko POE woj. pomorskie

04-09-2014

Debata dot. RPO woj. pomorskie, 12.09.2014

28-06-2013

Warsztaty dla POE – woj. pomorskie materiały

03-06-2013

Warsztat dla POE w woj. pomorskim

02-04-2013

Analiza RPO – woj. pomorskie