« Powrót do listy

Warsztat dla POE w woj. pomorskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego RozwojupomorskieWarsztaty dla POE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz EKOSTRATEG serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo POMORSKIE”, który odbędzie się w dniach 25-26  CZERWCA 2013 w Gdańsku.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Gdańska (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).

Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21.6.2013 (decyduje kolejność zgłoszeń). Kontakt do organizatorów: Agnieszka Orłowska, tel. 504 088 836, e-mail: biuro@ekostrateg.pl.