« Powrót do listy

Debata dot. RPO woj. pomorskie, 12.09.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”pomorskie

ZAPROSZENIE

 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. pomorskie”

która odbędzie się w dniu

12.09.2014

 w Gdańsku, w sali 133C (pierwsze piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

przy ul. Okopowej 21/27)

 Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania (szczególnie w zakresie uszczegółowienia) i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Gdańska (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajduje się agenda debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 05.09.2014 na adres patrycja@zielonasiec.pl (kontakt tel. – Patrycja Romaniuk, 603 640 268)

Zapraszamy!

Zaproszenie_debata_RPO 2014+ woj. pomorskiego_12.09