Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Interregional Action for Technology Transfer – INTERACTT

Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”

IPAM – Integrative Protected Area Management in the Alps-Adriatic Region