« Powrót do listy

AGORA – Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region – 2

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

kraj

Polska

rejon

Powiat Bocheński, Powiat Kluczborski

koszt projektu

100 000 €

cel

Celem projektu pilotażowego realizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy rolnikami ekologicznymi prowadzącymi działaność agroturystyczną w swoich gospodarstwach.

realizator

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach – stowarzyszenie. Od 14 lat zajmuje się promocją rolnictwa ekologicznego na terenie całej Polski i rozwojem terenów wiejskich.

partnerzy

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.

odbiorcy

Ekologiczni rolnicy z terenów Powiatu Bocheńskiego i Kluczborskiego prowadzący działalność agroturystyczną

okres realizacji

1.01.2006 – 31.12.2007

rezultaty społeczne

Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy rolnikami w celu poszerzenia oferty turystycznej regionu. Zwiększenie dochodów regionu pochodzących z turystyki. Zwiększenie dochodów w poszczególnych gospodarstwach. Rozwój regionu.

rezultaty ekologiczne

Zrównoważona turystyka polega na świadomym korzystaniu z zasobów przyrodniczych. Efektem przyrodniczym jest, więc zachowanie walorów przyrodniczych regionu pomimo zwiększenia ruchu turystycznego.

efekty dodatkowe

Efektem dodatkowym będzie poszerzenie oferty turystycznej gospodarstw oraz nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy rolnikami prowadzącymi działaność agroturystyczną.

źródła finansowania

75 000 € z programu INTERREG IIB oraz 25 000 € – wkład własny

możliwe źródła finansowania w Polsce

program INTERREG III B

dodane przez

DFE

url

www.pkegliwice.pl
www.agora-tourism.net

adres

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
Ul. Kaszubska 2 skr.poczt.489 44 – 100 Gliwice
tel/fax: +48 prefiks 32 231 85 91
e-mail: biuro@pkegliwice.pl