« Powrót do listy

WIECZNO – tworzenie Lokalnej Grupy Działania

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderLokalne Grupy DziałaniaPolska

kraj

Polska

rejon

Gmina Płużnica i Wąbrzeźno

cont

Projekt kontynuowany będzie w ramach schematu II od stycznia 2007

koszt projektu

136 063,16 PLN

cel

Celem głównym przeprowadzonego projektu była aktywizacja społeczności lokalnej; organizacji społecznych, pracodawców i instytucji samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i promocji okolic jeziora Wieczno położonego na terenie gmin wiejskich Płużnica i Wąbrzeźno.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie odpowiedzialności i identyfikowania się społeczności lokalnej z działaniami prowadzonymi na rzecz rozwoju gmin poprzez włączenie ich w opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem zasobów lokalnych;
  • zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju przez zawiązanie i zarejestrowanie Lokalnej Grupy Działania w skład której wejdą przedstawiciele trzech sektorów: stowarzyszenie, instytucje publiczne i prywatne firmy;
  • promocja gmin przez promocję produktów lokalnych z okolic jeziora Wieczno, gmin Płużnica i Wąbrzeźno;
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat tworzenia i funkcjonowania partnerstw przez prowadzenie seminariów informacyjnych, forów dyskusyjnych i przeprowadzenie konferencji;
  • zwiększenie umiejętności pracy zespołowej uczestników projektu poprzez przeprowadzenie warsztatów aktywizujących.

realizator

Realizator główny: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

partnerzy

Lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, urząd gminy.

odbiorcy

Mieszkańcy gmin Płużnica i Wąbrzeźno.

okres realizacji

17 lipca 2005 – 25 kwietnia 2006

rezultaty

W ramach projektu prowadzone były działania informacyjne i promocyjne, które w widocznym stopniu zmobilizowały mieszkańców do włączenia się w budowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i do aktywnego włączania się w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Od początku realizacji projektu prowadzona była w mediach lokalnych (Informator Płużnicki, Gazeta Pomorska) szeroka promocja partnerstwa oraz inicjatywy Leader +. Utworzono stronę internetową partnerstwa oraz wydano siedem numerów miesięcznika „Biuletyn Informacji Leader+” który bezpłatnie dotarł do wszystkich mieszkańców gmin Płużnica i Wąbrzeźno.

źródła finansowania

w 100% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, dzialanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

dodane przez

DFE

url

www.wieczno.mga.com.pl

adres

Lokalna Grupa Działania WIECZNO
Płużnica 64, 87-214 Płużnica
tel. +48 56 687 39 09
e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl