« Powrót do listy

Zmiana perspektywy. Jak budżet UE może kształtować zrównoważoną przyszłość

Publikacja „Zmiana perspektywy. Jak budżet UE może kształtować zrównoważoną przyszłość” przygotowana przez koalicję pozarządowych organizacji ekologicznych, zawiera ocenę stopnia, w jakim budżet UE aktualnie przyczynia się do walki ze zmianami klimatu, utratą różnorodności biologicznej czy nadmierną konsumpcją zasobów. Publikacja zawiera również konkretne rekomendacje dla kolejnej wspólnotowej perspektywy finansowej, aby wychodziła naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i mogła gwarantować dobre warunki życia obywateli.

Projekt „Rola polskiej Prezydencji a aspekty środowiskowe w przyszłej perspektywie finansowej i polityce spójności Unii Europejskiej”, w ramach którego powstała niniejsza publikacja, współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.