« Powrót do listy

Zasada partnerstwa a rzeczywistość – jak wygląda początek programowania okresu 2014-2020?

Znajdujemy się w szczególnym okresie, jeśli chodzi o fundusze polityki spójności UE. Choć ramy prawne – między innymi definiujące minimalne wymogi w odniesieniu do partnerstwa – są wciąż w przygotowaniu, programowanie wydatkowania kwoty rzędu 336 miliardów euro w okresie 2014-2020 już się rozpoczęło.

Oczywiście, silne prawo UE oraz krajowe jest ważne dla zapewnienia należytego poziomu partnerstwa w trakcie programowania, jednak praktyczna realizacja tej zasady w znacznej mierze zależy od woli i kompetencji zaangażowanych osób i instytucji.

W niniejszym raporcie sieć organizacji pozarządowych SFteam, działająca na rzecz przyjaznego środowisku i partnerskiego wydatkowania środków europejskich, podsumowuje początowy okres prac nad programowaniem okresu 2014-2020 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, koncentrując się na aspekcie partnerstwa. Raport powstał na podstawie wywiadów oraz odpowiedzi uzyskanych od przedstawicieli administracji i NGO; porównanie różnych spojrzeń na ten sam proces dostarczyło nam wielu ciekawych wniosków.