« Powrót do listy

Stanowisko NGO odnośnie konkluzji z V Raportu Spójności

W związku z prowadzonymi przez Komisję Europejską konsultacjami społecznymi dotyczącymi przyszłości funduszy unijnych prezentujemy szczegółowe stanowisko odnośnie konkluzji z V Raportu Spójności, poparte przez kilkanaście wiodących organizacji ekologicznych z Polski, w tym organizacje tworzące Koalicję Polskich POE Na Rzecz Funduszy Unijnych.