« Powrót do listy

Partnerstwo w programowaniu funduszy? Sprawdzamy!

Zapraszamy do lektury publikacji przygotowanej przez organizacje skupione w nieformalnej sieci SF Team for Sustainable Future: „listy sprawdzającej” dla rzeczywistej realizacji zasady partnerstwa w trakcie programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji funduszy europejskich.

W pełnej, anglojęzycznej wersji, zebrano wybrane doświadczenia organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie tłumaczenie obejmuje drugą, zasadniczą część publikacji, gdzie w czterech wspomnianych obszarach tematycznych określono w sumie 16 warunków dobrego partnerstwa między administracją a społeczeństwem obywatelskim w odniesieniu do funduszy europejskich.

Liczymy na to, że „lista sprawdzająca” stanie się inspiracją zarówno dla administracji odpowiedzialnej za programowanie funduszy UE na kolejny okres budżetowy 2014-2020, jak i organizacji pozarządowych chcących aktywnie uczestniczyć w tym procesie.