« Powrót do listy

Konferencja „Fundusze UE 2014-20 w regionach: dla ludzi i środowiska” 18.09.2014, Warszawa

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwoju

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.

Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska

która odbędzie się w dniu 18.09.2014

 w Centrum Konferencyjnym Zielna

ul Zielna 37, Warszawa

W ramach środków unijnych na lata 2014-2020 na działania związane z ochroną środowiska przeznaczone zostanie w sumie aż ponad 19 mld euro. Jesteśmy obecnie w kluczowym momencie ustalania sposobu wydawania tych środków. Dużą odpowiedzialność za ich podział ponoszą obecnie samorządy wojewódzkie. Wiele kluczowych kwestii (np. kto dokładnie i na jakich zasadach może ubiegać się o środki) wyjaśni się na kolejnym, rozpoczynającym się właśnie etapie prac nad uszczegółowieniem programów czy też kryteriami wyboru projektów.

Podczas konferencji, wraz z zaproszonymi prelegentami i ekspertami z instytucji branżowych oraz Urzędów Marszałkowskich podsumujemy dotychczasowe efekty procesu programowania funduszy unijnych w regionach oraz przedstawimy rekomendacje na jego następne etapy. Wierzymy, że wzrost gospodarczy i społeczny stymulowany funduszami UE może się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wydarzenie stanowi podsumowanie dwuletniego, ogólnopolskiego projektu pt. „Fundusze UE dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013”, zrealizowanego przy wsparciu Szwajcarii ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wydarzenie ma charakter niekomercyjny, a wstęp jest bezpłatny.

Dojazd: http://www.centrumzielna.pl/pl/lokalizacja

AGENDA KONFERENCJI „FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 W REGIONACH: DLA LUDZI I ŚRODOWISKA”, 18.09.2014, Centrum Zielna, Warszawa

 

11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
11.30 – 12.00 Przywitanie uczestników – Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećPrezentacja projektu „Fundusze UE dla zrównoważonego rozwoju” – rola pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie programowania funduszy UE na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 – Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Wystąpienia gościa:

Hanna Jeziorańska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

12.00 – 13.00 Różnorodność biologiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Prezentacja Raportu Polskiej Zielonej Sieci – ocena 16 RPO w zakresie różnorodności biologicznej – Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Ekorozwoju FER

 

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich oraz eksperta – Przemysław Nawrocki, WWF Polska, Sławomir Sobieszek, dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.00 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Prezentacja Raportu Polskiej Zielonej Sieci – ocena 16 RPO w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – Julia Krzyszkowska, CEE Bankwatch Network, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 

Panel dyskusyjny z udziałem eksperta – Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

15.00 – 16.00 Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Prezentacja Raportu Polskiej Zielonej Sieci – ocena 16 RPO w zakresie adaptacji do zmian klimatu – Marta Wiśniewska, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Greenmind

 

Panel dyskusyjny z udziałem eksperta – Roman Konieczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

16.00 – 16.30 Programowanie funduszy UE w regionach z perspektywy europejskiej – Peter Torkler, WWF Niemcy /partner projektu/Podsumowanie konferencji – Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećZakończenie

Zaproszenie_konferencja Fundusze 2014+ w regionach