« Powrót do listy

Debata nt. RPO w woj. kujawsko-pomorskim, 27.3.2014

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty „Okrągłe Stoły”Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwojukujawsko-pomorskie

ZAPROSZENIE

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Tilia

serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt.

 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych

na lata 2014-2020 – woj. kujawsko – pomorskie”

która odbędzie się w dniu 27.03.2013

 w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego,

Pl. Teatralny 2, Toruń

Patio na parterze

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

 Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Torunia (transport publiczny lub do wysokości  50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności.

Kontakt do organizatorów:

[Jarosław Kowalik, 507 622 183, jaroslaw.kowalik.tilia@gmail.com, Stowarzyszenie Tilia]

Stanowisko POE_woj. małopolskie Debata nt.RPO_woj.kujawsko pomorskie_zaproszenie